• Maja Zandén Holmber, Aysun Allchani, Natalie Vårdstedt och Filippa Bäckström är rätt säkra på att de vågar ingripa om de ser en person ligga ner på marken. Foto: Julia Kimell
  • Docent Lennart Nilsson leder hjärt-lungräddningsprojektet i samband med skolor och elitklubbar. Huvudsyftet är att fler ska våga agera eftersom det är bråttom när hjärtat stannar. Foto: Julia Kimell
  • Stabilt sidoläge kan vara svårt att få till, men är nödvändigt om andningen är normal och personen medvetslös. Hannes Fagerström vänder Elias Netz på rätt. Foto: Julia Kimell
  • Idrottsläraren Björn Bergman ger instruktioner med Sebastian Larsson och Daniel Rahimi. Men först fick ungdomarna se en instruktionsfilm. Foto: Julia Kimell

De vågar agera om hjärtat stannar

Motionera, ät bra och håll dig borta från rökning. Det är Sebastian Karlsson och Daniel Rahimi i LHC:s främsta råd för hur hjärtstopp och hjärtinfarkt kan undvikas. Men när det ändå händer gäller det att vara förberedd. Därför får nu 1 500 elever i årskurs sju lära sig hjärt-lungräddning (HLR). – Det viktigaste är inte att göra absolut rätt, utan att göra något, säger Lennart Nilsson, docent och överläkare, som leder utbildningsprojektet.

 

Bara tio procent av de som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever. Om någon ingriper är chansen att klara sig två till tre gånger större – det gäller att våga agera och varje minut räknas.

Lennart Nilsson tog kontakt med LHC för att de i egenskap av elitidrottsmän är proffs på att agera och prestera i tuffa situationer och kan dessutom ses som förebilder för ungdomarna.

Webbutbildning

En del klasser får genomföra den webbaserade utbildningen Hjälp Hjärna Hjärta. Den handlar om stroke, hjärtinfarkt, hjärtstopp och om levnadsvanor och vänder sig till alla i samhället, både vuxna och barn. Utbildningen är gratis och finns på www.hjälphjärnahjärta.se. Eleverna får lära sig att känna igen stroke och hjärtinfarkt. Vem som helst kan drabbas oavsett ålder, men livsstilen påverkar mycket.

Vid stroke gäller att känna igen varningstecknen som hängande ansikte och oförmåga att upprepa en enkel mening.

Och har hjärtat stannat gäller det – förutom att ringa 112 - att ge trettio bröstkompressioner och två inblåsningar.

Kluriga frågor

Det är första gången Sebastian Karlsson och Daniel Rahimi föreläser om första hjälpen inför sjundeklassare.

– Det var självklart att vara med när de frågade, och att repetera sina kunskaper är ju bra! Man inser hur fort man glömmer – att repetera genom undervisning är ett vinnande koncept, säger Daniel Rahimi.

– Det är väldigt kul. Eleverna är observanta och vi får många kluriga frågor. De ser oss förhoppningsvis som förebilder gällande levnadsvanor och hoppas de ser att det är viktigt att investera i sig själv, säger Sebastian Karlsson.

Vågar agera

Maja Zandén Holmber, Aysun Allchani, Natalie Vårdstedt och Filippa Bäckström är fyra av de femtiotal elever som lyssnat på webbföreläsningen som de tyckte var nyttig och lärorik och ger en bra grund till senare i veckan då de ska öva hjärt- och lungräddning på en docka. Filippa är den enda som gjort det förut, i stallet där hon rider.

– Jag hoppas att jag inte får panik om jag behöver göra detta på riktigt någon gång, det gäller att göra allt vad man kan, säger Maja.

De andra håller med.

– Det är viktigt att inte bara stå och titta på.

Och just det är ett av syftena med utbildningen.

– Det ska vara självklart att ingripa och inte bara stå och titta. Ungdomarna är framtiden, och vi ska även hålla undervisningar mot företag och gå ut i idrottsföreningar, säger Lennart Nilsson.

Eleverna i studien får direkt efter utbildningstillfället genomföra ett praktiskt test där kvalitén på hjärt-lungräddningen mäts.

”På riktigt”

Två dagar senare var det då dags att öva på en docka under ledning av Björn Bergman, som är idrottslärare och mentor. Först får de öva bröstkompressioner: handloven mellan bröstvårtorna och trettio press minst fem centimeter ner. Då pumpar hjärtat ut blod. Därefter inblåsningar eftersom blodet behöver syresättas.

– Öppna luftvägarna genom att lyfta upp hakan. Handen på pannan, knip om näsan och sätt fingrarna under hakspetsen. Kom igen nu, tänk på att det kan vara en vän, pappa eller mormor, säger Björn Bergman uppmanande.

De får också övning i att bedöma om personen över huvud taget behöver hjärt-lungräddning. Går personen att väcka? Ropa på hjälp, kontrollera andningen: se, lyssna, känn. Och ring 112! Är du ensam ska du larma innan du börjar med HLR, och fortsätta tills ambulansen kommer eller andningen startar.

Eftersom minnet är kort görs ytterligare ett test sex månader senare för att se vad som finns kvar i minnet.

Också Norrköping

 Syftet med studien är att identifiera de faktorer som kan påverka kunskapsinhämtning vid utbildning i hjärt-lungräddning, dels för att utveckla och förbättra framtida utbildningar kring livräddande insatser, dels för att på sikt kunna öka ingripande av allmänhet och därigenom överlevnad vid hjärtstopp i samhället.

Studien är i enlighet med läroplanen för grundskolan som i ämnet Idrott och hälsa anger att elever i årskurs 7-9 ska få färdigheter i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Den genomförs av kardiologiska kliniken på US i ett utbildnings- och forskningsprojekt i samarbete med LHC, LFC, Linköpings- och Norrköpings kommunala högstadieskolor, Linköpings Universitetet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning.