• Linda Hagström Svensson och Kristen Dovrén arbetar förebyggande. Foto: Jerry Prütz

De vill förhindra att barn vräks

Nyligen kunde man läsa färsk statistik från Kronofogden om hur många barn som vräkts från sitt hem. I Linköping var det åtta stycken barn som fick lämna sin bostad tillsammans med sina föräldrar. Men Vräkningsförebyggande teamet på Linköpingskommun ser till att inget barn hamnar på gatan.

Ganska snart enas vi om att det alltid är en tragedi om ett barn får lämna sitt hem. Vi, det är förutom undertecknad, Kristen Dovrén, Linda Hagström Svensson och sedan chefen Agnetha Persson på det Vräkningsförebyggande teamet på Linköpings kommun.

Kan drabba vem som helst

– Alla typer av människor kan hamna där att de får problem med att klara av att betala hyran eller annat på annat sätt inte få vardagen att fungera, öppnar Kristen Dovrén och menar det lätt blir mycket pengar när man kommer efter med hyran och den läggs på hög. Ofta utlöses de problemen genom någon form av kris, en separation, ett dödsfall eller någon typ av sjukdom.

Stödfunktion

Vräkningsförebyggande teamet har funnits några år och hit man kan vända sig om man riskerar att bli vräkt. Anledningen till att man kan få lämna sin bostad kan vara många, både att man är efter med hyra, att man stör eller att man är rent osanitär på ett eller annat sätt. Teamet samarbetar med de flesta hyresvärdar i kommunen och de hjälper även till med ekonomisk rådgivning.

– Ibland kan man bara behöva följa med någon till banken som stöd, menar Linda Hagström Svensson och poängterar att ibland behöver man inte sätta in några större åtgärder utan man kanske bara behöver fungera som stöd i en kaotisk tillvaro.

Åtta barn

– I den senaste statistiken var det åtta barn som hittills hade drabbats av att deras föräldrar på ett eller annat ställt hade fått så stora problem så att de blev vräkta. I det första fallet var det en familj med fem barn och i det andra fallet var det tre barn som drabbats. De har nu fått hjälp av oss och hjälp får man i olika former, ibland handlar det om ekonomisk sådan och i akutfall så hjälper vi till med en, så kallad, akutlägenhet, menar Linda Hagström Svensson. Chefen Agnetha Persson menar som avslutning att ett barn aldrig riskerar att hamna på gatan på grund av att föräldrarna inte sköter sig eller sin ekonomi.