• Muharrem Demirok berättar för Christian Gustavsson och vice versa. Foto: Emma Bergström

De vill sätta fart på byggandet

På en i raden av oppositionens pressträffar presenterade kommunalrådet Christian Gustavsson (M) och kommunalrådet Muharrem Demirok (C), Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma budgetsatsningar i ett Linköping som jobbar, bygger och växer.
Stilenligt hade man valt att förlägga pressträffen till HSB bygge i Folkets park. Både Demirok och han kollega Gustavsson var klädda i kycklinggula västar samt bygghjälmar när de åskådliggjorde hur oppositionens budgetsatsningar kan komma att se ut de närmsta två ren framöver.

Snart 200 000

Linköping förväntas snart nå 170 000 invånare och visionen om en stad på över 200 000 är inte alltför avlägsen därför anser den borgerliga minoriteten att den S-ledda kommunregeringen inte gör tillräckligt i sin nyligen framlagda tvåårs budget.

– Linköping behöver fler bostäder, ambitionerna behöver höjas, och tydliga insatser krävs för att få fler i arbete. Främst av allt behövs radikala grepp där politiken vågar pröva nya vägar för att komma ur förlegade strukturer, säger de båda kommunalråden unisont och lyfter sedan ett antal områden där man vill satsa kommunala pengar.

 – Vi vill se ett mobilitetsmål där vi garanterar att 75 procent av Linköpingsborna ska kunna bo inom 15 minuters avstånd från resecentrum, stadskärnan eller de stora arbetsplatserna i Linköping. Som ett led i detta vill vi att 60 procent ska kunna bo inom 300 m avstånd från en stomlinjehållplats, säger Muharrem Demirok och fortsätter.

– En tydlig stadsbyggnadsstrategi som utgår från mobilitet och Ostlänkens effekter ger klara fördelar för bostadsbyggande. Eftersom arbete med bostadsbyggande är en långsiktig strategi, som inte är anpassad efter enskilda mandatperioder, så har vi som mål att bygga 25 000 nya bostäder till år 2028.

I dessa ambitioner vill man satsa 80 miljoner kronor. Där de kommunala 50 miljonerna ska ligga redan 2016-2017 plus ett 30 miljoner i statligt medfinansierat stadsmiljöavtal.

Egna hemmet

En intressant nyhet som presenterades vid HSB-bygget var ett förslag om en modern egnahemsrörelse i Linköping. Linköping är en utpräglad hyresbostadsstad och drygt 50 procent av bostadsbeståndet består av hyresrätter. Andelen bostadsrätter utgörs av 17 procent.

– Relationerna mellan hyresrätt och bostadsrätt är alldeles för snedvriden för att kunna uppnå en hälsosam bostadsmarknad. Trösklarna för att komma in på bostadsmarknaden är högre i Linköping än i andra jämförbara städer, såsom Helsingborg och Västerås. Detta skapar en marknad där många hyresgäster låses in i hyresrätten. Resan från en studentkorridor till ett eget radhus tar mycket längre tid i Linköping och för många blir den aldrig av. Därför vill vi starta en ny Egnahemsrörelse, berättar Muharrem Demirok vidare.

– En rörelse som återigen ger människor möjlighet att få äga sitt eget boende. En rörelse som bygger på ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Därför vill vi se plansatsningar mot mindre och billigare bostadsrätter. Vi vill se nya och innovativa grepp som ger fler möjlighet att äga sitt boende. Vi vill främja aktörer som skapar goda förutsättningar för bostäder som underlättar bosparande eller andra former av ekonomiska morötter.

Premiera byggandet

Man lanserade även en så kallad ”Byggpremie” under pressträffen. Linköping är i behov av flera bostäder just nu och alla förslag är intressanta i förtätningens tidevarv.

– I många villaområden kan det finnas stora tomter där det är möjligt att komplettera med Attefallshus. Dessa bostadsområden är oftast utmärkta bostadsmiljöer. Som ett led i arbetet med bostadsförsörjningen vill vi därför främja byggandet av så kallade Attefallhus. För att påskynda och underlätta detta föreslår vi två stimulansåtgärder. De som bygger Attefallshus och hyr ut dem som bostad under minst två år befrias från avgift för startbesked. Dessutom vill vi införa en premie på 20 000 kr, under förutsättning att huset hyrs ut, säger Demirok till sist.