Delar av Kungsbergsskolan flyttar

Just nu sker ett fortsatt arbete för en hälsosam inomhusmiljö på Kungsbergsskolan och det innebär bland annat att man kanske måste flytta delar av verksamheten till Anders Ljungstedts gymnasium under våren 2015.
Lejonfastigheter arbetar nu med åtgärder för att förbättra byggnaderna på skolan, där personer
under en längre tid påverkats av inomhusmiljön. Senaste insatsen skedde runt
årsskiftet 2014 - 2015 då delar av ventilationssystemet rengjordes.

Golvet orsakade problem

Kungsbergsskolan fick under 2011 en rad problem med inomhusmiljön och tvingades därför att
sanera hela skolbyggnaden.
I slutet av 2011 inleddes en byggnadsteknisk genomgång och resultatet av den
byggnadstekniska genomgången visade dock på flera problem som tillsammans tros
ha bidragit, bland annat höga dammnivåer, felaktig golvvård, bristfällig
städning och dålig ventilation.

Fortsatta åtgärder

Nu sker alltså fortsatta åtgärder för att förbättra inomhusmiljön på
Kungsbergsskolan. Lejonfastigheter har under en längre tid genomfört
underhållsåtgärder i skolan då personer upplever problem med inomhusmiljön. I
slutet av november 2014 togs prover i ventilationssystemet i byggnaderna för
att säkerställa ett underhållsarbete som genomförts.
Nu ska Lejonfastigheter tillsammans med skolan ta fram en lokalförsörjningsplan
för en flytt av delar av verksamheten under våren 2015 och för den skull
inventeras olika ersättningslokaler såsom Anders Ljungstedts gymnasium,
paviljonger och andra möjliga alternativ.
– Tillsammans med personalen kommer vi att se till att flytten till våra
ersättningslokaler kommer att ske under ordnade former, för att sedan fortsätta
ha en hög kvalité på verksamheten, säger Ed Huitema och Åsa Carlsson, rektorer
Kungsbergsskolan.
Parallellt pågår framtagning av en handlingsplan gällande Kungsbergsskolans lokaler.
– Tillsammans med rektorerna Ed Huitema och Åsa Carlsson, och med stöd från
Utbildningskontoret, ska vi se till att ta fram den bästa lösningen för
verksamheten, säger Anders Loinder, fastighetschef Lejonfastigheter.