• Kungsbergsskolan stängs delvis för att förbättra inomhusmiljön. Foto: Tommy Pettersson

Delar av Kungsbergsskolan flyttar

Ersättningslokaler på Ljunkan

Just nu sker ett fortsatt arbete för en hälsosam inomhusmiljö på Kungsbergsskolan och det innebär bland annat att man kanske måste flytta delar av verksamheten till Anders Ljungstedts gymnasium under våren 2015.
Lejonfastigheter arbetar nu med åtgärder för att förbättra
byggnaderna på skolan, där personer under en längre tid påverkats av
inomhusmiljön.
Senaste insatsen skedde runt årsskiftet 2014 - 2015 då delar
av ventilationssystemet rengjordes.

Golvet orsakade problem

Kungsbergsskolan fick under 2011 en rad problem med
inomhusmiljön och tvingades därför att sanera hela skolbyggnaden.
I slutet av 2011 inleddes en byggnadsteknisk genomgång och
resultatet av den byggnadstekniska genomgången visade dock på flera problem som
tillsammans tros ha bidragit, bland annat höga dammnivåer, felaktig golvvård,
bristfällig städning och dålig ventilation.

Nu sker alltså fortsatta åtgärder för att förbättra

inomhusmiljön på Kungsbergsskolan.
Lejonfastigheter har under en längre tid genomfört
underhållsåtgärder i skolan då personer upplever problem med inomhusmiljön.
I slutet av november 2014 togs prover i ventilationssystemet i
byggnaderna för att säkerställa ett underhållsarbete som genomförts.
Nu ska Lejonfastigheter tillsammans med skolan ta fram en
lokalförsörjningsplan för en flytt av delar av verksamheten under våren 2015 och
för den skull inventeras olika ersättningslokaler såsom Anders Ljungstedts
gymnasium, paviljonger och andra möjliga alternativ.
– Tillsammans med personalen kommer vi att se till att flytten
till våra ersättningslokaler kommer att ske under ordnade former, för att sedan
fortsätta ha en hög kvalité på verksamheten, säger Ed Huitema och Åsa Carlsson,
rektorer Kungsbergsskolan.

Parallellt pågår framtagning av en handlingsplan gällande

Kungsbergsskolans lokaler.
– Tillsammans med rektorerna Ed Huitema och Åsa Carlsson, och
med stöd från Utbildningskontoret, ska vi se till att ta fram den bästa
lösningen för verksamheten, säger Anders Loinder, fastighetschef
Lejonfastigheter.