• Leif Johansson välkomnar alla till Landeryds hembygdspark och föreningens aktiviteter under året, med allt från trivselkvällar och revyer till julmarknad och nationaldagsfirande. Foto: Dennis Petersson
  • Parken hyser en mängd historiska och betydelsefulla byggnader, föremål och fotografier. Foto: Dennis Petersson
  • Parken hyser en mängd historiska och betydelsefulla byggnader, föremål och fotografier. Foto: Dennis Petersson
  • Lusthuset i centrum av parken är bara en av alla byggnader. Foto: Dennis Petersson
  • Lenastugan är parkens senaste tillskott. Foto: Dennis Petersson
  • Johansson beskriver parken som en grön oas. Foto: Dennis Petersson

Den gröna oasen nära staden

Allting började med en förfallen smedja i början av 1990-talet, sedan har allt rullat på och Landeryds Hembygdspark har vuxit fram likt en stadsdel. Idag är hembygdsföreningen Östergötlands största och arrangerar en mängd aktiviteter vid det populära rekreationsområdet nära stadskärnan. – Det är en grön oas där folk kan koppla av, menar sekreteraren Leif Johansson.

Det var redan tio år innan parkens uppkomst som den anrika föreningen bildades, nämligen år 1982. Under ett antal år arbetade flera ideella krafter hårt för att hitta en lämplig plats för de många visionerna, men det var först fem år senare, i samband med byggnationerna av Landeryds golfbana, som en lösning hittades. Till golfklubbens anläggning flyttades ett historiskt magasin, där Landeryds hembygdsförening fick göra sig hemmastadda.

– När föreningen byggde upp sin verksamhet där ute var vi många medlemmar som åkte på vägen mellan Brokindsleden och golfbanan. Då la några personer märke till en gammal smedja, där väggarna höll på att rasa ut, så då tog vi kontakt med kommunen för att be om att ta över byggnaden, vilket godkändes. Den renoverades och rustades upp, och därefter, år 1992, fick vi även tillgång till ängen ovanför, och det var då hembygdsparken föddes, berättar Johansson.

Bevara byggnaden

Sedan dess har betydelsefulla byggnader från parkens närhet flyttats till området med jämna mellanrum. Den senaste, och tionde i ordningen, var den k-märkta Lenastugan, som sedan hösten år 2015 har tillhört samlingen. I dagsläget är föreningen i full gång med att iordningställa det nya tillskottet för att på ett bra sätt bevara fastigheten för eftervärlden.

– Det har varit intressant att se hela parken växa fram. Från att vara en skogsbacke har det kommit till att bli en fin hembygdspark, och det är roligt att vi ofta får beröm för att den är så välskött och fin, säger Johansson och förklarar att föreningen, med sina 819 medlemmar, är den största av sitt slag i Östergötland.

Massvis av aktiviteter

Antalet aktiviteter under året är också många med allt från tips- och bingopromenader till nationaldagsfirande och kulturkvällar. Förutom dessa är parken även öppen för allmänheten all övrig tid, något som sekreterare Johansson tror betyder mycket.

– Att ha en hembygdspark så här centralt som det ändå är gör att stadsborna har tillgång till en grön oas, där folk kan komma för att fika, känna av naturen och koppla av. Dessutom kan man ta del av vår historia när vi anordnar olika arrangemang, avslutar Leif.