• Helena Balthammar Christer Mård lägger extrapengar i en riktad näringslivssatsning. Foto: Tommy Pettersson

Det blir nya näringslivssatsningar

- Riktade insatser för över sju miljoner kronor

De absolut främsta skälen till att företag startar eller väljer att etablera sig på en ort är tillgången på kompetent arbetskraft och bostäder. Infrastruktur och en utbyggd välfärd i form av skolor och andra tjänster är också faktorer som räknas in som nycklar till rekrytering av företag.

Linköping är en framgångsrik tillväxtstad med många starka, framgångsrika och kunskapsintensiva företag men aktuella siffror visar samtidigt att det finns förbättringspotential när det gäller kommunens attityder, bemötande och service till företag detta visade inte minst de entydiga enkätsvar som strömmade in till Svenskt Näringsliv för ett tag sedan.

Flertal åtgärder

Nu ska kommunen ta tag i vissa av de brister som servicefunktionerna har och därför satsar man 7, 2 miljoner kronor extra på att förbättra företagsklimatet.

Flera åtgärder ska förbättra service och bemötande. Bland annat ska service i myndighetsärenden mätas inom ramen för SKL:s öppna jämförelser, företrädare för politik, näringsliv och förvaltningar ska träffas och samtala regelbundet för att skapa ömsesidig förståelse, kommunens kontakter med näringslivet ska stärkas genom utbildning för ökad förståelse för företagens behov, där samtliga förvaltningar ska delta. Samsyn ska också skapas om servicegarantier.

– Det är företagen som skapar nya jobb. Det är därför högprioriterat att kommunen tar företagen och deras behov av service på allvar. Vi ska förbättra det vi kan och se till att kommun och näringsliv tillsammans kan se till att möjligheterna att starta, verka och växa som företag är så goda som möjligt, säger kommunalråd Christer Mård (L).

Nya lokaler inne i stan

Inkubatorverksamheten Wahlink ska få ett helt nytt upplägg. Inkubatorn ska bli mer modern och anpassad efter entreprenörernas förändrade önskemål och behov, med centralt placerade lokaler med service och aktiviteter även kvällstid. Nya metoder för att stödja expansiva företagare tas fram och nya målgrupper ska fångas in, inte minst ska fokus öka på att nå särskilt nysvenskars företagande.

Sociala innovationer ska främja innovativa tjänster, produkter och metoder för frågor om energi, klimat, segregation, arbetslöshet, äldre befolkning och samhällsbyggnad. En arena för sociala innovatörer kommer att komplettera universitetet och LiU Innovation.

– Linköping har en bra bredd i näringslivet med många starka företag och kommunen har tillsammans med flera andra aktörer ett bra företagarfrämjande mottagande. Men vi ser att vi står inför nya samhällsutmaningar som behöver nya lösningar. Vi vill höja ambitionerna så att fler företag skapas i Linköping med fokus på sociala innovationer på dagens samhällsutmaningar, säger Helena Balthammar (S), borgmästare och ordförande i NuLink och Mjärdevi Science Park.