• Omsorgsnämndens ordförande Linnea Darell har Förvaltningsrätten med sig. Foto: Tommy Pettersson

Det dunkelt tänkta - det dunkelt sagda

Linköpings kommun vann för en tid sedan slaget mot myndigheternas tolkning av lagstiftning inom socialtjänsten. Förvaltningsrättens utslag handlade om hur kommunen jobbar med missbruksvården.
Nu reagerar myndigheten, Socialstyrelsens/Inspektionen för vård och omsorgs (IVO),  som fick ”stryk” i Förvaltningsrätten.  
Man konstaterar, att visserligen avslog Förvaltningsrätten IVO:s ansökan om vite mot Linköpings kommun på grund av vissa oklarheter i föreläggandet, men man hävdar tvärtom att Förvaltningsrätten inte har tagit ställning i frågan om kommunen bryter mot lagen i handläggningen inom missbruksvården eller ej. IVO anser därför att domen inte ger svar på frågan om handläggning i missbruksvården.

Surt sa räven

Socialstyrelsen/IVO har tidigare gått till Förvaltningsrätten i Stockholm för att få ett utdömande av vite för Linköpings kommun på rekordnivån en miljon kronor för att statuera exempel. Den enskilde kan ofta själv avgöra om han eller hon behöver vård för sina missbruksproblem, det har hela tiden varit andemeningen i kommunens budskap till myndigheten och därmed också tungt vägande skäl till att våga ta striden trots ett dyrbara vitesbelopp hängande i luften. I svaret till domstolen hävdade kommunen då att det är fullt förenligt med gällande lagstiftning att S:t Larsmottagningen/Beroendekliniken erbjuder stöd- och behandlingsinsatser, utan att man först ansökt om bistånd hos socialkontoret.