• Christer Mård tar näringslivsrankingen på allvar trots att det går bra för Linköping. Foto: tommy pettersson
  •  Kristina Edlund menar att kommunens service till företagen måste bli bättre. Foto: Tommy Pettersson

Det går bra för Linköping

Antalet arbetstillfällen ökar och arbetslösheten bland ungdomar minskar med andra ord kurvorna pekar åt rätt håll för Linköpings kommun. Det visar konjunkturbarometern för oktober från näringslivsbolaget Nulink.

Linköping har en stark ekonomi och befolkningen fortsätter att öka. Till stor del beror det på inflyttning från andra länder, men statistiken för årets tre första kvartal visar även på nettoinflyttning från andra kommuner i Östergötland och övriga landet. Vecka 39 bodde 2 305 fler i Linköping jämfört med samma vecka 2015.

Fler jobb och färre unga  arbetslösa

Samtidigt som befolkningen ökar, blir det fler jobb i kommunen. Under de tre första kvartalen tillkom netto 192 nya arbetsställen. Ett bland flera tillväxtområden är installation av solceller.

– Det är mycket glädjande att det blir fler jobb i Linköpings kommun och att Linköping växer. Vi fortsätter arbetet med att bygga fler bostäder och få en bättre skola för att ännu fler ska vilja bli Linköpingsbor. Samtidigt jobbar vi med att förbättra förutsättningarna för företagande i Linköping, där bland annat kommunens service ska bli bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Tillskottet av nya jobb avspeglar sig även i arbetslöshetsstatistiken. Trots ökande befolkning är arbetslösheten fortsatt låg i jämförelse med andra kommuner. 6,1 procent var i september arbetslösa eller i program.

Jobba med bemötande

Statistiken visar alltså på en fortsatt framgång för Linköping, men andas även att kommunen har trånga sektorer, inte minst tillgången på bostäder. Under årets första sex månader färdigställdes 464 nya lägenheter, vilket är en minskning med 168 jämfört med första halvåret 2015.

Med anledning Svensk näringslivs årliga ranking som publicerades i september angående företagsklimatet i Sverige funderade man ett extra varv i Linköping på politikers samt kommunala tjänstemäns attityd, bemötande gentemot företagen och hur det påverkar näringslivsklimatet.

– Rankingen ger ju inte några bra signaler till oss. Jag tar den här mätningen på fullaste allvar, speciellt när det gäller den del som handlar om service. Jag vet att ungefär 60 procent av företagen som svarar på enkäten har haft kontakt med kommunen och om dessa företag tycker att servicen har blivit sämre då måste vi göra något åt detta, säger Christer Mård kommunalrådet som är rotelansvarig för näringslivsfrågor.

Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat baseras till två tredjedelar på enkätsvar från drygt 31 000 företagare och till en tredjedel på statistik från SCB och UC. Det är ingen kommun som viftar bort rankingen även om man inte gillar resultatet. Linköping halkade ned från plats 62 till plats 97 och grannkommunen Norrköping ligger i 2016 års ranking fast förankrad i en föga smickrande placering nummer 160 precis som förra året.

Omtag i Nulink

En förbättrad arbetsmarknad avspeglar sig även i större lönesummor. Den här statistiken kommer från SCB och gäller hela Östergötland, men som den snabbast växande kommunen i regionen så avspeglar det även situationen i Linköping. Eftersom det handlar om lönesummor avspeglar det fler arbetstillfällen, inte högre löner. Även arbetslösheten bland unga 18-24 år sjunker. I september var 775 ungdomar arbetslösa eller i program, vilket är 108 färre än samma månad förra året.

– Linköping har ett starkt och välmående näringsliv och det återspeglar sig löpande i statistiken. En av hörnstenarna för en fortsatt god utveckling är företagens behov av kompetensförsörjning och där behöver kommunen fortsätta bygga stadens attraktivitet för att vara konkurrenskraftiga nationellt och internationellt, säger kommunens avgående näringslivschef Yvonne Rosmark.