Det ni gör är så viktigt

Regnbågsveckan är så oerhört viktig. Vi behöver bli påminda om allas lika värde någon gång ibland. Det är vitalt att någon spräcker den så berömda bubblan som man annars hamnar i så lätt. Diskrimineringen och trakasserierna, de finns fortfarande där, trots att du själv kanske inte märker av dem.

När jag pratar om den så berömda bubblan är det av egen erfarenhet. Som vit, ung och heterosexuell svensk man kan jag med största säkerhet säga att jag tillhör den grupp som ligger längst bort från riskzonen. Därför är det ytterst lätt att låta dagarna springa förbi och tro att solen lyser över alla, precis som den lyser över mig själv. Men så är det ju givetvis inte.

Mångas vardagar är fyllda av orättvisor som för en helt normaccepterad svensk man är okända. Då denna grupp är en majoritet krävs en visselblåsare, därför ska de personer som la ner sin själ i Regnbågsveckan hyllas. Det ni gör är så viktigt.

Med öppenhet, kärlek och kunskap öppnades ögonen på en hel stad. De som deltog i paraden kände inte någon rädsla, vad de möts av är inte längre dödshot, utan jubel och kärleksförklaringar. Det kan man som Linköpingsbo vara grymt stolt över, men man får samtidigt inte glömma bort varför allting äger rum, och att det ofattbara hatet fortfarande bubblar i många av våra svenska hem.

Trots att det för många känns självklart att man borde få vara precis den man är ser verkligheten tyvärr helt annorlunda ut. Ta HBTQ-flyktingar och deras situation så har du ett tydligt exempel. Tack till alla er som kämpar för att alla människor ska få en plats i samhället precis som alla färger har sin plats i regnbågen.