• Hans Hassle, vid första spadtaget 2012. Foto: Tommy Pettersson

Detaljplanen för Plantagon klar

60 meter högt växthus växer fram

I juni antogs detaljplanen för Kallerstad av Samhällsbyggnadsnämnden i Linköping och i detaljplanen ingår ett område avsett för ett kombinerat växthus och kontor.
Det är inte vilket växthus som helst som ingår i planen. Plantagon Internationals omskrivna och omdebatterade växthus är nämligen byggt på höjden.

60 meter högt

Detaljplan i Kallerstad för del av Kallerstad 1:1 möjliggör ett område för industri- och kontorsverksamhet, där en  del är avsett för ett drygt 60 meter högt kombinerat växthus och kontor.
Växthuset ska stå färdigt vid E4 år 2015 och det ska samtidigt finnas ett  forskningscentrum för stadsodling enligt de ursprungliga planerna.
–  Vi är mycket glada över att detaljplanen är klar och att bygglovprocessen   nu kan fortsätta som planerat.
Intresset för våra växthus - med  integrerade och  hållbara system för odling, resursanvändning och  återvinning - är mycket starkt  internationellt.
Därför är vi särskilt  stolta över att det är just i Linköping  som det första växthuset av den  här typen byggs, säger Hans Hassle, vd och  grundare av Plantagon  International.
Detaljplanens laga kraft innebär att världens första vertikala  växthus  för industriell storstadsodling nu tagit ett betydande och viktigt steg   framåt.
Övrig mark inom planområdet planläggs som ett normalt  verksamhetsområde för industri, kontor, bilservice och lager.