• Paul Håkansson vill att Linköping ligger i framkant när det gäller den kommunala digitaliseringen. Foto: Tommy Pettersson

Digitaliseringen kommer snabbt

Den årliga Näringslivsdagen, som i år anordnades av Linköpings kommuns näringslivsbolag, Nulink, och Linköpings kommun, håller en fortsatt bra kvalité på programmet. Årets konferens, som hölls i Cupolen, Folkets Park, hade lockat cirka 270 deltagare från Linköpings näringsliv och kommunal verksamhet.

Flera av kommunens politiker fanns också på plats.

Årets huvudtalare var forskaren Ashkan Fardost, som talade över ämnet "Hur digitaliseringen påverkar branscher, samhället och mänskligt beteende". Enligt de framtidsstudier som gjorts kan vi räkna med en snabb förändring på både arbetsmarknad och vårt sätt att betala för de tjänster vi är intresserade av.

Reglering av tid förändras

Våra reglerade arbetstider mellan 8 och 17 kommer att försvinna och städerna blir viktigare än länderna. Bankerna kommer att få allt svårare att hävda sin roll och kommer att behöva hitta nya inkomstvägar för att överleva, då framtidens handel kommer att ske i ännu större grad via internet och de 4,425 satelliter som möjliggör en fullständig teckning på jorden av nätverket. Digitaliseringen kommer inom en snar framtid innebära att en enkel utandning från patienten talar om vilket sjukdomstillstånd och åkomma, sjukvårdspersonalen har att behandla, menade Ashkan Fardost i sin föredragning, som också gjorde nytillträdde kommundirektören Paul Håkansson både fascinerad och lite frågande

–Visst är det en spännande framtid han målar upp och Linköpings kommun måste vara beredda att ställa om snabbt och hänga med i utvecklingen. I mitt tidigare jobb på Östgötatrafiken så övergick vi från tryckta tidtabeller till digitaliserade och det sparade miljoner samtidigt som det blev bättre på många vis. Nu gäller det inte bara lite blanketter som behöver digitaliseras i kommunen utan ett helt nytt tänkande. Närmast kommer jag nu att se till att våra tre Medborgarkontor i kommunen byter namn till kontor för Medborgarservice. Mycket av kommunikationen kommer att ske via mejl och smartphones i framtiden, tror Paul Håkansson, som kommer att se till att Linköping ligger i framkant när det gäller den kommunala digitaliseringen.

Byggföretagen ställer om

För de stora byggföretagen finns det mycket att vinna på en omställning till en allt mer digitaliserad verksamhet. Jan Byfors, som är teknisk chef på NCC, visade ett flertal exempel på hur man använder sig av digitalisering inom byggnadsindustrin. NCC har idag 16 500 anställda och omsätter cirka 58 biljoner kronor i sin verksamhet.

–Vi har under flera år jobbat med att digitalisera mycket av vår verksamhet. Bland annat har vi använt oss av teknikerna VR, Virtual Reality och VDC, Virtual Design and Construction. Det ger en interaktiv upplevelse, som gör det lättare och enklare att beskriva hur ett byggprojekt kan komma att se ut, sägerJan Byfors och fortsätter.

– Vi har också tittat på hur vi skulle kunna använda förarlösa maskiner i vår verksamhet genom digitalisering. Ett annat projekt, som vi just lanserat är en "app" till smartphone där vi kan lägga in var vi har överskottsmassa vid ett bygge och någon annan byggare kan lägga in var han behöver fyllning. På så vis kan vi förkorta handläggningstiden och transportkostnader för hela byggbranschen. Vi tittar också på "Det smarta hemmet". Det innebär planering av var olika sensorer ska byggas in våra nyproducerade hus och kontor för att kunna möta den digitaliserade framtiden, avslutade Jan Byfors, som tror att byggsektorn står inför stora digitala förändringar de närmaste åren.