• Hubert Gelin vid diket och dammen som anlagts i Skärkind för att minska utsläppen av fosfor i Östersjön. Han och sju kollegor prisades för insats och vann tävlingen Årets Östersjöbonde i Sverige 2015. Foto: Leif Larsson

Dikesprojekt gynnar Östersjön

Ett dikesprojekt i Skärkind ser till att minska mängden övergödande fosfor som rinner ut i Östersjön. Lantbrukarna bakom det hela har prisats för sin insats.

En av lantbrukarna, Hubert Gelin på Hestad Gård, utsågs av Världsnaturfonden WWF till Årets Östersjöbonde 2015 i Sverige.

– Visst var det överraskande att vårt projekt belönades. Det är vanligt att lantbruket anklagas för utsläpp så man är stolt och glad att kunna göra något bra för miljön. Inte minst när man är konventionell odlare, tycker Hubert.

Flerårsprojekt

Det hela började för sex-sju år sedan och initiativtagare var Anuschka Heeb på länsstyrelsen, numera på Jordbruksverket. En del möten hölls och forskare informerade om vad som kunde göras åt fosforhalten i dikena.

– Vi är åtta lantbrukare som tillsammans har ett avvattningsområde på 750 hektar åker. Vi diskuterade projektet och alla tyckte det var en bra idé. Under 2014 började arbetet med dikena, berättar Hubert.

Nytt tvåstegsdike

Flera åtgärder vidtogs. Huvuddiket som tidigare var skarpt v-format, bara sex meter mellan kanterna och eroderade och spolade iväg fosfor, grävdes om. Efter omgörningen blev det ett två kilometer långt så kallat tvåstegsdike, flackt i utformningen för att motverka erosion, tolv meter brett och med en liten hylla på båda sidor. Diket har gräs på sidorna som tar upp fosforn och vid högt vattenstånd stannar vattnet på hyllan och fosforn tas upp av den växtlighet som finns där.

– Det tog ett halvår att gräva diket. Det gjordes med en grävmaskin med laser, det är viktigt att måtten blir exakta. Diket är förbundet med en damm som vi anlagt där fosforn ska sedimenteras för att sedan återföras till åkrarna, upplyser Hubert.

Fler åtgärder

Dikesaktionerna var inte slut med det. Huberts åkrar består av tung lerjord som behöver dräneras. Täckdiken med tillhörande stickrör för avrinning är metoden. För att binda fosforn och göra jorden mer lättbrukad och vattengenomsläpplig så har Huberts diken och jord strukturkalkats. Åtgärden gör att även risken minskar för erosion i diket och stående vatten på åkrarna.

– Så mycket fosfor som möjligt ska ju bli kvar i jorden. Vårt projekt har gjort att fosformängden som rinner ut i Östersjön har minskat. Bra dränering gör också att vi får bättre skördar, påpekar Hubert.

Tävling i Tyskland

Skärkindsprojektet representerade Sverige i tävlingen i Stralsund i Tyskland om den internationella titeln Årets Östersjöbonde. Nio länder runt Östersjön deltog, bland annat Ryssland och Polen. Det finska bidraget vann.

– Alla typer av gårdar var representerade och det var väldigt givande att träffa lantbrukare från andra länder. Vi hankade oss fram på knackig engelska, säger Hubert med ett leende.

Viktiga projekt

Initiativet i Skärkind är ett pilotprojekt och Hubert har hört talas om ett par liknande projekt i Sverige med samma syfte.

– Enskilda lantbrukare har inte råd att genomföra sådana här projekt själva. Men det är bra om de görs. Att hålla Östersjön ren är bra för alla, fastslår Hubert Gelin som nu tillsammans med kollegorna måste fortsätta att sköta och underhålla dikena så att projektet fortsätter att göra nytta.