• Det gick inte så bra för moderaterna i sina heat. Foto: Tommy Pettersson
  • Trots att SAP/LO vann ett heat gick man inte vidare på grund av att tiden var för dålig. Foto: Tommy Pettersson
  • Sara Henriksson trummade på Linköpings-Postens lag. Tommy Pettersson
  • Plötsligt dök Kind upp! Foto: Tommy Pettersson
  • På eftermiddagen bröt solen fram genom den molntyngda himlen. Foto: Tommy Pettersson
  • En liten vurpa i slutet. Foto: Tommy Pettersson
  • Finalerna var knallhårda. Foto: Tommy PetterssonStenab segrade över NCC Roads i B-finalen. Foto: Tommy petterssonSegrararna i Drabtsracet 2014 blev Hälsocompaniet efeter att ha besegrat Wilzéns Byggtjänst i finalen. Foto: Tommy Pettersson

Drakbåtsracet återuppstod 2014

Företag klagar ofta över att mingel och konferenser där man kan mötas är lite tråkiga. Det årteruppväckta Drakbåtsracet 2014 bevisar nu att det inte behöver vara på det sättet.

Man måste uppleva tävlingen på plats för att se med vilken glädje och frenesi, företagens personal sliter med att försöka vinna tävlingen.

Drakbåtrace nästa år!

Tävlingarna upplevdes postivt för deltagarna trots att det regnade större delen av dagen. Endast några små incidenter inträffade vilket är fantastiskt när ungefär 800 människor ska i och ur båtar och sedan tävla mot varandra.

Den fråga som var mest förekommande under tävlingen var: Ska ni anordna Drakbåtsracet nästa år?

tommy.pettersson@linkopingsposten.se