• Lena Micko tycker till om regeringsförklaringen. Foto: Tommy Pettersson

Effekter av regeringsförklaringen

Kommentarerna från både höger och vänster haglade när den nya regeringen med Stefan Löfven i spetsen lanserade sitt program och sina ministrar för svenska folket.

Som vanligt blev det både ris och ros för regeringens politiska program. Ett tjugotal ministrar med olika portföljer från Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterades samtidigt som regeringsförklaringen spikades upp. En hel del förutsägbara ministernamn rullades upp. Mest överraskande var väl Kultur- och demokratiministernamnet, Alice Bah Kuhnke.

Gynnar Linköping?

Det socialdemokratisk kommunalrådet Lena Micko kommenterade regeringsförklaringen i positiva ordalag och underströk också att det förklaringen ger Linköping bättre förutsättningar att klara välfärdens utmaningar.

– Det här är en regering som signalerar kraftfull förändring och som kommer att ta itu med Sveriges och Linköpings största framtidsutmaningar. Inte minst kommer en helt ny arbetsmarknadspolitik kunna vända de senaste årens utveckling där allt fler står utan jobb, säger Lena Micko och fortsätter.

– En tydlig markering är att äldreomsorgens kvalitet höjs genom mer personal. Med fler anställda och mindre klasser kan vi också höja kunskapsresultaten i skolan. Privata alternativ inom välfärden ska inte kunna göra vinst genom att minska på personal. Det ligger helt i linje med vår lokala politik och kommer att förstärka den inriktningen ytterligare.

Bygg bort bostadsbristen

Micko tycker också att det är oerhört glädjande att den nya regeringen kommer att tillskjuta kommunerna medel för att sätta krafttag mot bostadsbristen och ge stöd för lokala klimatinvesteringar.

– Bostadsbristen har ökat de senaste åren och nu finns äntligen en regering som tar tag i den utmaningen. Genom att få bättre förutsättningar att investera i en bättre miljö kan vi dessutom skapa ett grönare Linköping, avslutar Lena Micko.