Ekobrottsmyndigheten öppnar i Linköping

Den 1 juli 2013 inrättas Ekobrottskammaren i Linköping. Kammaren kommer att ha kontor i Linköping och Örebro och omfatta Jönköpings län, Östergötland, Södermanland, Örebro län, Värmland och Dalarna.

Linköpingskontoret ligger på Garnisonsområdet. Kammaren kommer att ha drygt 40 medarbetare, varav 17 vid Örebrokontoret och 26 vid Linköpingskontoret. Personalen kommer att bestå av utredare, administratörer och åklagare. Det kommer även att inrättas en polisoperativ enhet. Ekobrottskammaren ska täcka in ekobrottsbekämpning från ax till limpa och från underrättelseverksamhet till domstolsprocess.