• Sandra åker gärna i en Cargobike. Foto: Fanny Miles
  • Sandra Viktor, projektledare för Smarta resan. Foto: Fanny Miles

Elcykla i Ullstämma och Harvestad

De Ullstämma- och Harvestadbor som sett fram emot att testa elcykel i projektet Smarta resan får tyvärr vänta en stund till. Intresset att låna elcykel har varit så stort i Ekängen att Linköpings kommun väljer att låta projektet stanna i stadsdelen maj ut för att sedan rulla vidare söderut.

Den cykelaktivitet som nu genomförs är ett led i att göra Linköping en koldioxidneutral kommun till år 2025.

Resa smart

Syftet med Smarta resan är att få fler att upptäcka fördelarna med att färdas lite mer hållbart i vardagen och introducera elcykeln som ett grönare alternativ till bilen i stadsdelar som ligger en bit utanför city där bilinnehavet är högt. Ekängen fick nyss belysning längs hela cykelstråket och det var ytterligare en anledning till att den stadsdelen valdes ut.

– Redan efter tre dagar var alla tre testperioder uppbokade och i dagsläget har vi 58 personer i kö som vill testa elcykel, säger Sandra Viktor, projektledare för Smarta resan.

Smart knuff

I uppföljningsenkäten som genomfördes efter de första testperioderna i Ekängen visar att 80 procent av de som var testresenärer känner sig motiverade till att börja cykla mer och 70procent har köpt en elcykel eller börjat titta på alternativen som finns på marknaden. Den långsiktiga effekten följs upp om ett år. Hittills har även tre förskolor fått låna el-lastcyklar och nu får ytterligare tre förskolor chansen.

– Att köpa en elcykel är en investering. Genom att ge människor möjlighet att prova i ett par veckor kan de få in känslan och se möjligheten med denna nya typ av fordon. Vi ger en smart knuff på vägen till ett lite grönare liv helt enkelt, säger Sandra Viktor.