Elevresultaten förbättras i kommunen

Skolfrågan är en viktig valfråga och det handlar ytterst om hur den svenska skolan klarar sig konkurrensen med andra jämförbara länder. Den senaste Pisaundersökningen gav svenska politiker kalla kårar och genast började diskussionen om vad som var fel och vad som borde göras för att förbättra skolresultaten.

Hur eleverna uppfyller målen för skolundervisningen är en fråga som är ständigt aktuell och idag kommer barn och ungdomsnämnden att presentera fakta och siffror om hur utvecklingen går framåt för eleverna i årskurs nio i Linköpings kommunala skolor. För några år sedan började Linköping att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i skolorna för att kunna förbättra resultaten. Nu börjar det metodiska arbetet att ge resultat.

– Det är mycket glädjande att våra elever lyckas allt bättre i sina studier. De förbättrade resultaten är frukten av ett långsiktigt arbete i kommunens för- och grundskolor, säger barn och ungdomsnämndens ordförande Catharina Rosencrantz i en kommentar.

Just nu sker alltså en fortsatt uppgång av Linköpingselevernas resultat. Eleverna i årskurs nio når under 2014 sitt högsta meritvärde någonsin och Linköping är av fyra kommuner som kan visa en stadig ökning av elevernas resultat den senaste tiden.

– Vi började för ungefär sex år sedan att mäta och återföra resultat i skolorna och med analyser har man sedan vidtagit åtgärder för att förbättra resultaten ute på enheterna.

Vi har anställt kvalitetskoordinatörer i grundskolan och dessutom kommer vi i nästa vecka att fatta beslut om att anställa kvalitetskoordinater på förskolan för att fortsätta vårt förbättringsarbete, säger barn och ungdomschefen Lars Rejdnell.