• Elias Aguirre var en av flera hundra som avtackade Lena Micko igår. Foto: Tommy Pettersson

Elias ny ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Blir även nytt kommunalråd

Nu verkar det som om den långa kedjan av omflyttningar hos socialdemokratin håller på att nå vägs ände. I och med att ombudsmannen Elias Aguirre föreslås bli nytt kommunalråd för Socialdemokraterna i Linköping finns det inte några fler luckor i den kommunala demokratiska förtroendemannaorganisationen.

Lena startade omflyttningskedjan

Det hela startade när Lena Micko fick förtroendet att leda den mäktiga organisationen SKL. Lena avtackades under gårdagen som kommunstyrelseordförande och många av de som var med på avtackningen var socialdemokrater som flyttat på sig i organisationen under den senaste tiden.

Nu i april utser Socialdemokraterna i Linköping ett nytt kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågorna och efter en sedvanlig nomineringsprocess föreslår nu valberedningen Elias Aguirre till nytt kommunalråd. – Elias har en bred erfarenhet från det politiska arbetet inom Socialdemokraterna och kommunen. Hans målmedvetenhet och brinnande intresse för samhällsbyggnad ger honom goda förutsättningar att hjälpa Koalition för Linköping att nå de höga målen om ökat bostadsbyggande, säger Elisabeth Gustafsson, valberedningens sammankallande.

Ersätter Stina Edlund

Elias Aguirre, som den senaste mandatperioden arbetat som ombudsman för Socialdemokraterna i Linköping, föreslås också ta över som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden. Socialdemokraterna i Linköping genomför valet vid sitt representantskap måndagen 27 april. Det nya kommunalrådet väljs vid kommunfullmäktige 28 april. Socialdemokraterna i Linköping genomför valet vid sitt representantskap måndagen 27 april. Det nya kommunalrådet väljs vid kommunfullmäktige 28 april.

– Det är en stor ära att bli föreslagen av valberedningen till det här uppdraget. Blir jag vald ser jag fram emot att ta itu med de stora utmaningarna att bygga bort bostadsbristen, motverka segregationen och göra Linköping till ett föredöme när det gäller hållbart stadsbyggande, säger Elias Aguirre och lägger för dagen inte många tankar åt vem som kan komma att efterträda honom på ombudsmannastolen.