• Landshövdingen utsedd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tommy Pettersson

Elisabeth blev hedersdoktor

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson ha utsetts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och den formella utnämningsceremonin sker i november i år.

Landshövding Elisabeth Nilsson är född i Kalix kommun i Norrbotten och har haft en lång karriär inom framför allt stålindustrin.

Jobbade som Lektor

Efter sin examen från Luleå tekniska högskola arbetade hon som universitetslektor vid samma universitet under några år och nu har universitetet hon själv en gång läste vid utsett henne till hedersdoktor.

– Jag är mycket glad, stolt och synnerligen hedrad över denna utnämning.

Det är förstås extra kul att jag en gång i tiden själv läste där. Då hade jag aldrig kunnat drömma om att bli hedersdoktor, säger landshövding Elisabeth Nilsson.

– Det är mycket roligt att kunna hedra en alumn och norrbottning som gjort en enastående karriär i en bransch som har stark anknytning till LTU och Luleå, säger Roland Larsson, dekan för den tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet.

Motiveringen för utnämningen lyder

Elisabeth Nilsson är född i Norrbotten, i Sören i Kalix kommun. Hon läste geoteknologilinjen vid dåvarande Luleå tekniska högskola. När hon examinerades i mitten av 70-talet var hon en av de första kvinnliga bergsingenjörerna i Sverige. Efter studierna har hon gjort en enastående karriär i den mycket mansdominerade stålbranschen. Hon började vid dåvarande Norrbottens Järnverk 1976 som senare blev SSAB. Där har hon bland annat varit VD för SSAB Merox, och produktionschef med ansvar för Metallurgienheten vid SSAB Oxelösund där hon också ingick i företagsledningen.

Elisabeth Nilsson utsågs till VD för Jernkontoret 2005, och 2010 utsågs hon till landshövding i Östergötlands län. Nilsson invaldes som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien 2007, och hon har, och har innehaft, flera olika styrelseuppdrag, bland annat i Boliden, Sjöfartsverket, Euromaint, 4:e AP-fonden och Sveaskog.

Efter sin examen arbetade Elisabeth Nilsson några år som universitetslektor vid Luleå tekniska högskola.

Vid LTU har hon senare bland annat suttit i styrelsen för Centrum för högpresterande stål. Som VD för Jernkontoret hade hon ett aktivt samarbete med Luleå tekniska universitet på flera olika områden och 2011 utsågs Elisabeth Nilsson till LTU:s jubileumsalumn. Elisabeth Nilsson är som en av de första bergsingenjörerna utbildade här i Luleå en mycket god representant för Luleå tekniska universitet, Norrbotten och stålindustrin."