• Efter sin examen från Luleå tekniska högskola arbetade Elisabeth Nilsson som universitetslektor vid samma universitet under några år. Foto: Tommy Pettersson

Elisabeth Nilsson hedersdoktor

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson utsågs i somras till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Nyligen skedde själva ceremonin där Elisabeth Nilsson blev hedersdoktor.

Landshövding Elisabeth Nilsson är född i Kalix kommun i Norrbotten och har haft en lång karriär inom framför allt stålindustrin. Efter sin examen från Luleå tekniska högskola arbetade hon som universitetslektor vid samma universitet under några år.

Norrbottning

Nu har universitetet hon själv en gång läste vid utsett henne till hedersdoktor.

– Det är en hedrande utnämning som gör mig både stolt och glad. Jag har ju själv läst vid dåvarande Luleå tekniska högskola, men inte kunde jag då drömma om att jag en dag skulle få äran att bli hedersdoktor. Det ska bli spännande att nu själv få utses till hedersdoktor under promotionen, säger landshövding Elisabeth Nilsson och fortsätter.

– Det är förstås extra kul att jag en gång i tiden själv läste där. Då hade jag aldrig kunnat drömma om att bli hedersdoktor.

Motiveringen för att utse Elisabeth Nilsson lyder

"Elisabeth Nilsson är född i Norrbotten, i Sören i Kalix kommun. Hon läste geoteknologilinjen vid dåvarande Luleå tekniska högskola. När hon examinerades i mitten av 70-talet var hon en av de första kvinnliga bergsingenjörerna i Sverige. Efter studierna har hon gjort en enastående karriär i den mycket mansdominerade stålbranschen. Hon började vid dåvarande Norrbottens Järnverk 1976 som senare blev SSAB. Där har hon bland annat varit VD för SSAB Merox, och produktionschef med ansvar för Metallurgienheten vid SSAB Oxelösund där hon också ingick i företagsledningen".