• Efter många års tvistande har bygget kommit igång. Foto: Tommy Pettersson

Elsa Brändström blir äntligen högstadieskola

I februari 2013 gav kommunens planeringsutskott sina tjänstemän i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny detaljplan vid Elsa Brändströmsplats på Klostergatan.

Detta beslut ändrade därmed förutsättningarna totalt för ett detaljplanearbete som var inne på slutvarvet. Borta var därmed tankarna på att bygga äldreboende och lägenheter till förmån för en ny centralt placerad högstadieskola istället.

Alla vill gå i city

Barn- och ungdomsnämnden har under en längre tid haft ett hårt tryck på sig att plocka fram nya skolplatser på grund av en smärre babyboom i Linköping och de flesta elever som ska upp i högstadiet vill gå i en centralt belägen skola.

Linköpings elementarläroverk för flickor öppnades den 1 april 1868 och skolan var från början ett privat initiativ. Linköpings stad upplät senare kostnadsfritt en tomt där nu Elsa Brändströms skola, kommunens egen vuxenutbildning huserat en tid. Byggnaderna där undervisningen bedrevs har inte varit de mest moderna och 2011 flyttade Komvux till nyrenoverade lokaler i Kunskapsgallerian på S:t Larsgatan.

Gamla Komvuxlokalerna stod därefter tomma en längre tid, dock inte beroende på att det inte skulle finnas idéer om vad man ska använda lokalerna till utan mer på grund av att en ny detaljplan tog olika vändor i den kommunala demokratins korridorer.

Nu byggs det om

Efter en tid präglad av ändrade beslut samt nya detaljplaner har Lejonfastigheter nu startat det omfattande arbetet att bygga om Elsa Brändströms skola. Målet är en centralt belägen och modern högstadieskola.

– Planerna har helt enkelt förändrats över tid. Från början skulle en del av huset inrymma bostäder och ett omsorgsboende byggas på gården, men när behoven ändras måste man tänka om. Och som det ser ut idag så behövs det fler högstadieskolplatser i centrum, säger Johan Larsson, projektledare på Lejonfastigheter.

– Behovet av högstadieplatser i kommunen är så pass stort satsar vi på att få hus C klart ett år tidigare, redan till hösten 2015, säger han.

Förbyggandet

Under hösten har Lejonfastigheter arbetat förebyggande och bland annat renoverat tak, fasader och fönster på hus A och B. Detta ska vara helt klart innan årsskiftet.

– I hus B har det för länge sedan funnits en gymnastiksal, men den lokalen har de senaste åren använts till annat. Nu är det dock dags att återställa gymnastiksalen för den nya verksamheten, berättar Johan Larsson.

FAKTA

Antalet parkeringsplatser minskas till förmån för större vistelseyta och plats för cyklar. Hela ombyggnationen beräknas vara helt klar till höstterminen 2016 och kommer då att ge plats för elever i årskurserna 7 till 9.