• Clare Ardern och Joanna Kvist är två forskare som nu ägnar sig åt ett projekt involverande en app där tanken är att stötta knäskadade mentalt så att återkomsten till sport och aktivitet underlättas. Foto: Leif Larsson

En app för knäskadade

En app hjälper knäskadade Att komma tillbaka efter en allvarlig knäskada brukar vara tufft för både elitidrottare och motionärer. Nu startar ett forskningsprojekt vars mål är att via en app psykologiskt stötta de skadade.

– Tanken är inte att snabba på processen utan göra så att den skadade känner sig säker på knäet håller när det är dags för återkomst. Meningen är också att risken för nya skador ska minskas, förklarar Joanna Kvist, professor i fysioterapi på Linköpings universitet och en av projektledarna.

Centrum för idrottsforskning satsar nu extra på flera forskningsprojekt rörande idrott. Ett av dem handlar om att underlätta för dem som råkat ut för knäskada att återvända till sina aktiviteter.

Joanna Kvist och Clare Ardern, forskare i fysioterapi, från Australien, driver projektet och ser till att det utvecklas och utvärderas. Projektet riktar i första hand in sig på dem som råkat ut för korsbandsskada i knäet men om det faller väl ut kan det i förlängningen handla om alla möjliga skador.

Bygga på en app

Det hela bygger på en app som har ett blandat innehåll för den skadade att ta till sig. Innehållet är framtaget i samarbete med en idrottspsykolog i Australien och framöver hoppas man inkludera en svensk psykolog i projektet.

För den som är knäskadad ska appen vara ett komplement i rehabiliteringen, inte ersätta fysioterapeut och idrottspsykolog.

– I appen kan den skadade exempelvis svara på frågor eller titta på en film som handlar om idrottsskador eller få tips om en träning eller en aktivitet. Målet är att skapa bättre självförtroende och göra den skadade bättre förberedd mentalt att så småningom åter springa i spår, spela elithockey, gympa eller vad det var man höll på med innan. Men än vet vi inte om den här online-idén fungerar, det dröjer innan vi kan se resultat, redogör Joanna Kvist.

Att stötta mentalt är dock en lämplig åtgärd

– Tidigare studier har visat att den psykologiska faktorn är mycket viktig för rehabiliteringen vid idrottsskada, klargör Clare Ardern och Joanna Kvist inflikar:

– När man drar i gång fysiskt så behövs en psykologisk beredskap, det brister många gånger hos idrottsutövarna, man är rädd att skada sig på nytt. Och om man är orolig har forskning visat att risken är större att skada sig igen. En knäskada kan betyda tio månaders bortovaro, eller mer, så det händer ofta mycket med självförtroendet under den tiden. Clare Ardern ger ett exempel.

– Basketproffset Derek Rose i Chicago Bulls råkade ut för en korsbandsskada och fick bra rehab i sin klubb. Men han hade det svårt att klara det mentalt och kom tillbaka först efter 1,5 år. Då förstår man hur svårt det kan vara, inte minst för dem som inte har samma stöttning som i en professionell idrottsklubb.

Pilotstudie

Projektets alla delar ska göras klara under våren och i höst ska en pilotstudie med knäskadade personer dra i gång.

– I slutet på nästa år har vi förhoppningsvis resultat som visar om det hela fungerar och uppskattas. Studier har visat sig att en tredjedel av dem som fått en knäskada inte kommer tillbaka till sin tidigare aktivitet. Vi hoppas den här appen kan hjälpa till att få fler att återvända, säger Joanna Kvist och Clare Ardern fyller i:

– Vi börjar med en studie i Sverige i två år och sedan kan det bli aktuellt att fortsätta i Australien.