• Matilda och (kärnvapen)missilen. Foto: Matilda Ahl

En bomb på Flygvapenmuseum

En svensk atombomb kunde blivit verklighet. Från 1945 och fram till 1972 bedrevs det forskning om att ta fram en sådan under täckmantel. Nu berättar Flygvapenmuseum om ett tidigare okänt kapitel i svensk historia.
I augusti 1945 släppte USA en atombomb över Hiroshima. Samma år inleddes i hemlighet, under täckmantel av det civila kärnkraftsprogrammet, försöken att utveckla en svensk atombomb. Om detta berättar Flygvapenmuseum i en ny utställning med vernissage den 17 oktober.

Spegla samtiden


– Den här utställningen ligger helt i linje med vårt uppdrag att spegla vår samtid, framtid och dåtid. I sanningens namn så är just den här utställningen gjord med tanke på de som växte upp under det kalla kriget och den stämning som rådde både här i landet men även i världen i stort, säger Matilda Bengtsson utställningsproducent på Flygvapenmuseum i

Under täckmantel


– Det här är en del av Sveriges historia som fortfarande är okänd för väldigt många människor. Vi hoppas att fler får upp ögonen för att Sverige faktiskt har haft ett välutvecklat kärnvapenprogram. Berättelsen om det svenska kärnvapenprogrammet är full av hemligheter och oklarheter. Vad är rykten och vad är sanning? Det ligger ett gediget researcharbete bakom den här utställningen för att ta reda på det, säger Matilda Bengtsson.

Kärnkraft från Norrköping


Fotona i utställningen är bland annat tagna inifrån Marviken utanför Norrköping. Där byggdes ett kärnkraftverk som skulle möta Sveriges ökade behov av energi och samtidigt producera plutonium för svenska kärnvapen. Utställningen innehåller också föremål som alla har något att berätta i sammanhanget. Ett av de mer utrymmeskrävande föremålen är en luftvärnsrobot av typen 322. Det är en Saabkonstruerad robot ur samma utvecklingsserie som Robot 330, vilken var avsedd att bära kärnvapen men aldrig nådde tillverkningsbandet.

Splittrade Sossarna


– Frågan om en svensk atombomb splittrade Socialdemokraterna totalt. Kvinnoförbundet var helt emot den men det fanns andra grupper som var för att utveckla både kärnvapen och kärnkraften, berättar Matilda Bengtsson vidare. År 1968 undertecknade nämligen Sverige det internationella icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Trots det fortsatte forskningen i det fördolda fram till 1972, då FOA lade ner sitt plutoniumlabb. En svensk atombomb blev aldrig verklighet. Utställningen En svensk atombomb öppnar 17 oktober och visas till 8 maj 2016.