• Kristina Edlund plockar ihop pengar för att klara jobbet med våra nyanlända. Foto: Tommy Pettersson
  • Nyanlända ska kunna delta i kultur- och fritidslivet illustrerat här i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Foto: Tommy Pettersson

En budget i flyktingmottagandets tidevarv

Igår beslutade kommunstyrelsen hur tilläggsbudgeten för 2016 ska fördelas inom kommunen. Tidigare beslutade riksdagen under 2015 att ge kommuner och landsting tillfälligt ekonomiskt stöd. Linköping fick sammanlagt, 42 790 000 kronor.

Den nuvarande flyktingsituationen har resulterat i extra arbete för kommuner och landsting inom flera olika områden.

50 miljoner kronor

Linköpings tillfälliga stöd uppgår till 43 miljoner kronor för perioden 2015/2016. Förslaget till nämndernas tilläggsbudget 2016 uppgår till 50 890 000 kronor. Finansieringen kommer till största delen från riksdagspengarna.

– Efter en tuff höst har kommunen lyckats ställa om från krisläge. Jag är glad att vi har en regering som ser till att kommunerna har förutsättningar att klara flyktingmottagandet.

Den här tilläggsbudgeten innebär att vi kan skapa förutsättningar för ett bra integrationsarbete, inte minst i form av skolgång, sysselsättning och trygga boenden. Samtidigt kan vi nu också planera inför framtida mottagande, säger socialdemokraten Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande.

Till ensamkommande

Kommunstyrelsen beviljas under 2016 tilläggsbudget med högst 11 445 000 kronor. Stödet ska användas till arbetet med ensamkommande barn. Det ska rekryteras personal till socialförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning och omsorg- och äldreförvaltningen. Personalresurser behövs även inom lokalplanering och för informations- och utbildningsinsatser.

Förmyndarbudget

Även Överförmyndarnämnden får mer pengar. I tilläggsbudgeten tillåts man öka med högst 750 000 kronor. Det stödet ska användas till verksamhetsutveckling för godmanskap till ensamkommande barn.

Naturligtvis beviljas Barn- och ungdomsnämnden en släng av tilläggsbudgeten med högst 32 332 000 kronor. Stödet ska användas till lokalplanering och personalrekrytering inom förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och grundskola.

Svensk kultur

Kultur- och fritidsnämnden beviljas tilläggsbudget med 1 450 000 kronor. Nyanlända ska kunna delta i kultur- och fritidslivet. Då krävs det mer personal vid simhallar, ungdomsverksamheter, Stadsbiblioteket, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Passagen Linköpings konsthall samt Kulturskolan. Det krävs även riktade insatser till nyanlända vid nämndens resultatenheter.

– Linköping står väl rustat för ett utökat flyktingmottagande och med de resurser som nu skjuts till genom tilläggsbudgeten så säkerställer vi ett bra mottagande idag liksom en god integration av nyanlända över tid. Utökning av sommaraktiviteter för ungdomar och förstärkning av språkintroduktionen är bara några konkreta exempel, säger kommunalrådet Nils Hillerbrand (MP).