• En gam, en trollkarl och en höna. Foto: Julia Kimell

En gammaldags varieté i Valla

Ljug, trollkonster och pratsam höna

På tisdag blir det en gammaldags varieté i Valla med hovillusionisten Hector Hofzinser, hans assistent och två mycket speciella fåglar. Inspiration har hämtas från den gamla tidens kringresande varietéer och rockbandet Coldplay.
Allt är egentligen en illusion och hovillusionisten Hector Hofzinser heter egentligen Jan Näsström och hans assistent och tillika hustru heter Carina. De besvärliga och uppkäftiga fåglarna är datastyrda men tillsammans skapar de en föreställning som tar avstamp i 1920-talets kringresande varietésällskap.
– På den tiden fick de som reste tälten och som jobbade på de olika attraktionerna inte betalt utan de fick dra in sin egen lön sedan fick de sätta upp ett lite ”sideshow-tält” där man visade upp olika saker som man kunde tycka vara udda på den tiden, berättar Jan Näsström och berättar samtidigt att det tält vi just sitter i har sin förlaga i just ett tält från 1920-talet men att det är gjort för att uppfylla alla moderna krav på säkerhet när det kommer till, exempelvis, brand.
Föreställningen är direkt skräddarsydd efter de önskemål som Gamla Linköping haft och med tanke på den tidsepok som Gamla Linköping valt att spegla.
– Jag utgår från tre verkliga trollkarlar, varav två faktiskt härstammar från Norrköping.