• Peter Hellberg tillverkade en mekanisk älg i träd. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Vackra origami. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Hos Sofia Lindblom gjorde de medverkande djur av ulltröjor som har krympt. Foto: Emma Taube Sjöstedt

En källa till inspiration

I Hemslöjdens verkstäder flödar kreativiteten. Här tillverkas allt från mekaniska katter gjorda av äggkartonger till färggranna origami.

Den 27-28 oktober anordnades Verkstad 2014 – en fortbildning för pedagoger som bland annat jobbar som slöjdlärare och förskollärare. Tidigare har det funnits många fortbildningar för slöjdlärare, men Hemslöjden ville att de skulle bli bredare. Folk från hela Östergötland kom till årets fortbildning, och en kom hela vägen från Värmland. Under de två dagarna fick de prova på fyra workshops med temat ”det rör sig”. I en workshop fick de medverkande jobba med hemslöjdskonsulenterna Kerstin Eriksson och Nina Bäckman. Där tillverkades mekaniska djur i träd.

–De har gjort allt från hästar och hundar till grisar och krokodiler, berättar Kerstin Eriksson.

”Här för att få inspiration”

Peter Hellberg var en av de medverkande. Han jobbar som lärare inom slöjd, bild och teknik i fyra låg- och mellanstadieskolor.

–Jag är här för att få inspiration som jag kanske kan visa mina elever så småningom, säger Peter Hellberg och tillägger att han framför allt har fått mycket inspiration kring textil.

–Alla workshops har varit trevliga och det känns kul att träffa likasinnade.

Första året

I en annan workshop fick de medverkande arbeta med fabrikören Per Helldorff, som lärde ut hur man gör mekaniska katter av äggkartonger, katter som både kan lapa och vifta med svansen. Hos slöjdaren Caroline Blixt fick man tillverka origami och hos konstbrodösen Sofia Lindblom gjordes djur av ulltröjor som har krympt. I år var det första året som fortbildningen anordnades. Tanken är den ska bli återkommande, med olika teman varje år.