En krona för Lenastugan

Nu har Teknik och samhällsbyggnadsnämnd beslutat om en försäljning av Lenastugan. Kommunfullmäktige kommer att ta det slutgiltiga beslutet om försäljning.

Det är Landeryds Hembygdsförening som får köpa Lenastugan i Ullstämma för att kunna flytta byggnaden till hembygdsföreningens mark.

Avsteg från plan

Förslaget som går till fullmäktige är att Landeryds Hembygdsförening köper stugan för den symboliska summan av en krona Men föreningen får själva stå för kostnaden av flytten.

Stugan får inte rivas och försäljningen av stugan kräver avsteg från gällande detaljplan. Lenastugan inom Ullstämma industriområde har i samband med att detaljplanen för del av Ullstämma 5:1, Möjetorp väster fått beteckningen q och q1. Avsikten med beteckningarna är att den skulle kunna ligga kvar inom naturmarken men med egen tomt.