• Sam Rahim tar sig upp igen efter alla motgångar. Foto: Tommy Pettersson

En kurd ger aldrig upp

Det råder just nu febril aktivitet i Glyttingebadet. Det målas, slipas och snickras för fullt och mitt i alltihop går Linköpingsprofilen Sami Rahim och hjälper till med det mesta.
Under maj månad och en bit in i juni har Rahim med små medel och goda vänners hjälp rustat upp Glyttingebadet från det förfall som badet varit i under längre tid.

Flyttade partyt

I fredags skulle Rydsskolan ha haft ett avslutningsjippo med grillning, dans i den stora bassängen och badande i den lilla poolen. Arrangemanget blev i sista stund flyttat till Ryd. Men väl där grillade Sami Rahim med samma goda humör som alltid.

– Jag skulle ha öppnat redan i maj men det var inte möjligt då. Nu blir det invigning i juni istället, berättar Sami vidare. En stödförening är bildad och kontakter är tagna med lokala fastighetsägare i Ryd Och Skäggetorp. Ett antal möten med kommunpolitiker är avklarade och nu gäller det att badvädret håller i sig.

– Du skulle ha sett hur det såg ut för ett tag sedan. Det var rena djungeln och en byggnad var kraftigt brandhärjad. Den fick jag riva och ersätta den med en ny byggnad.

Lång historia i korthet

Historien om Glyttingebadet kan göras hur lång som helst men i korthet har badet haft tre olika faser.

Det saknades länge en badanläggning i Linköpings mest barnrika områden Ryd och Skäggetorp. Kommunen byggde då Glyttingebadet som senare fördes över i föreningsdrift. Efter ett tag vansköttes anläggningen av en utom socknens ägare.

Nu är det emellertid nya tider igen i Glyttinge. Badets ägarförhållande är idag annorlunda och sedan en tid tillbaka en ny finns det en ny ägarkonstellation för anläggningen.

– Vi har nu som ny ägare tagit fram en plan hur Glyttingebadet skulle kunna tas i drift igen. Redan nu är omfattande renoveringar och arbeten vidtagna för att kunna starta badet inom kort vilket gör att vi kan utlova en driftssäkerhet för de badande, berättar Sami Rahim.

– Badet kommer att fungera som en länk mellan Ryd och Skäggetorps ungdomar som det gjorde innan badet lades ned. Då hade barn och ungdomar en mötesplats mellan de bägge stadsdelarna där de kunde träffas under sommarlovet. Vissa ungdomar kan få möjlighet att arbeta på badet, vilket var uppskattat när badet var i drift.