• Stefan Hammenbeck säger att det har varit roligt, stimulerande och lärorikt att jobba med boken.

En lärorik bok om en generös donator

14 författare har skrivit boken ”Till gagn och varaktig nytta. Westman-Wernerska stiftelsen 1913-2013”. –Henric Westman betyder jättemycket, han arbetade hela sitt liv med att utveckla Linköping, berättar Stefan Hammenbeck som är huvudredaktör för boken.

Boken är på uppdrag av kommunstyrelsen, Linköpings kommun och är utgiven av Östergötlands museum. Under Östergötlands bokmässa lämnade kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall det första exemplaret av boken till stiftelsen, vilket var en gest av tacksamhet från Linköpings kommun. Westman-Wernerska stiftelsen har totalt donerat cirka 230 miljoner kronor. Vid den senaste femårsutdelningen 2013 utdelades 48,8 miljoner kronor. Henric Westman var ogift och fick aldrig några barn.

– Linköping ärver honom till hundra procent. Man kan säga att Linköping var hans barn, säger Stefan Hammenbeck.

Gamla Linköping

Boken redovisar mottagare av stiftelsens bidrag, bland annat tillkomsten av Gamla Linköping och miljöinsatser utefter Stångån. Henric Westman har även gett pengar till bland annat idrottsföreningar och kultur.

– Det vore nästan lättare att räkna upp det som han inte har bidragit till, berättar Stefan Hammenbeck.

Lärorikt

Förutom att vara huvudredaktör för boken har Stefan Hammenbeck även arbetat mycket med illustrationerna i boken.

– För mig har det varit roligt och stimulerande att arbeta med boken, men också lärorikt. För oss alla har det varit en upptäcktsresa.