• "Fiskar Anders" Nilsson och Åke Wester på väg ut för att inspektera norsbeståndet förra året. Foto: Tommy Pettersson
  • Handslaget som bekräftar samförstånd mellan länsstyrelsens fiskevårdskonsulent och Ola Palmquist affärsenhetschef på Tekniska verken. Foto: Tommy Pettersson

En lekplats för norsen skapas

Tekniska verken frigör vattenväg vid Svartåfors

Nu har Tekniska verken, som bland annat har fått en utmärkelse av Älvräddarna, beslutat om åtgärder som gynnar ett naturligt kretslopp och biologisk nytta för vår fauna.

I förra veckan fattades ett handslag mellan länsstyrelsens länsfiskekonsulent Per Erik Larsson och Ola Palmquist affärsenhetschef på Tekniska verken som bekräftade att man var överens om att släppa på vatten från dammen i Svartåfors vattenkraftverk i syfte att skapa strömmande vatten så  att norsen kan leka igen.

Nu leker norsen igen

Vårt jordklots ekosystem är en känsliga apparat. Naturens gång kan lätt rubbas av människan och av naturkatastrofer. Ett exempel på mänsklig påverkan är den vattenkraftsregleringen som förekommer i Sverige.

 I insjöar och vid åmynningar pågår en bevisbar negativ påverkan på beståndet av till exempel nors och därmed också på, alla däröver, befintliga arter i näringskedjan. Norsen utgör en väldigt viktig bytesfisk för gös, abborre och andra fiskarter.

Norsen har sedan förra året börjat uppträda igen större stim i utloppet av Motala Ström närmare bestämt vid Kungsbro. Norsen har varit nästintill försvunnen på grund av vattenkraftsregleringen i Svartåfors och i Motala ström samt på grund av  stora flockar av skarvar och skrakar som kalasar på nors.

– Vi har inte sett nors på flera år här i Roxan. Det är glädjande att vi nu kan konstatera att arten kommit tillbaka och det är stor nors som vi ser idag. Detta beror på att strömningen är perfekt för leken för närvarande , berättade Anders "Roxenfiskarn" Nilsson förra året och fortsatte.

– Under den perioden som korttidsregleringen pågick i Svartån och Motala Ström försvann norsen helt i Roxen. Även vid tillfällen då man reparerade vattenkraftstationer minskade beståndet. Men efter att Tekniska verken börjat med minitappning förra våren hoppas vi att norsen är här för att stanna, menar Anders.

Nästa steg tas i Svartåfors

Situationen för Norsen och inte minst ålen är inte lysande på grund av vattenkraftsregleringar. Tekniska verken är ett stort bolag och har ett särskilt ansvar i regionen inom ett flertal områden inte minst inom vattenkraftsområdet. Nu tar man ett större ansvar genom att släppa förbi mer vatten i Svartåfors ner mot Roxen.

 – Efter diskussioner med länsstyrelsen ska vi nu i Svartån, i det kraftverk som ligger närmast Roxen, släppa på vatten i en spillfåra som ligger bredvid. Det är en enkel åtgärd för oss. Vi förlorar lite elproduktion men det ger en biologisk nytta när norsen kan leka igen. Det är en åtgärd som vi även kan utvärdera effekterna av, säger Ola Palmquist och Per Erik Larsson flikar in.

– Åtgärden kräver ingen tillståndsgivning från vår sida. Det ligger inom befintlig vattendom. Jag som fiskekonsulent är ju positiv och ser helst att det sker flera sådana här arrangemang.

Arbete pågår redan

 Möjligheterna att ordna fiskvägar som är fria från vattenkraftsregleringar pågår nu i regionen. Ett flertal utredningar har slutförts och snart kommer man att skapa några faunapassager på ett antal ställen i Östergötland.

Styrelsen i Tekniska verken tog med stöd av sina nya ägardirektiv tag i dessa frågor redan under våren 2015. Ordförande Nils Hillerbrand är medveten om hur pass viktig vattenfrågan är.

– Faunapassager eller fria fiskvägar är en fråga som Tekniska verken tar på största allvar och följer med i utvecklingen. Det visar också våra nya ägardirektiv där vi har ändrat vår inställning på många punkter. Bolaget är en stor aktör och vi har rådighet i många frågor som till exempel vattenkraftsstationerna, uttryckte den nu avgående ordförande för Tekniska verken Nils Hillerbrand och under hans tid har ett omfattande utredningsarbete satts igång för att skapa fria fiskvägar i regionen.