• Marschen gick från Konsert och kongress ner till Lilla Torget. Foto: Fanny Miles

En marsch för kvinnor och mödrar

I år inföll internationella kvinnodagen lämpligt nog på en söndag. Ledighet och strålande solsken bjöd dagen på och en barnvagnsmarsch med dryga 70 marscherande deltagare. RFSL har anordnat marschen i Linköping i fem års tid. Syftet med marschen är en manifestation mot mödradödlighet och för att få världens ledare att vända statistiken. I dag dör en kvinna varannan minut på grund av graviditet eller i samband med förlossning enligt RFSL.
– Det är dags för FN att sätta nya millenniemål. I deras tidigare fanns det med att sänka mödradödligheten med 75 procent. Den har visserligen sänkts men bara med 50 procent och därför vill vi göra politiker uppmärksamma på att detta fortfarande är en viktig fråga som inte får glömmas bort, säger Charles Åkerblom Roskvist, ordförande för RFSL i Linköping. Han menar att med hjälp av öronmärkta biståndspengar riktade mot en bättre mödravård, säkra aborter, sexualundervisning och preventivmedel kan mödradödligheten minska.

Gult tåg

Varje år får en känd person i uppgift att designa regnskydd, exklusiva under barnvagnsmarschen. I år var det Mini Rodini som stod för skydden och i det gula demonstrationståget stod bland andra Melissa Hart med sin son Melvin och blickade mot solen.

– Jag vill visa mitt stöd och visa på att jag vet om att den här problematiken finns i världen, säger hon. Vännen Karolina Sundström hade även hon letat sig ner till Biskopstorget med sonen Edward.

– Jag har diagnosen narkolepsi med kataplexi vilket innebär perioder av muskelsvaghet och trötthet. Det kan vara oerhört påfrestande för kroppen att föda barn och det finns risk att man får ett anfall under förlossningen. Jag fick göra ett planerat kejsarsnitt men tyvärr får inte alla kvinnor det, inte ens i Sverige. Därför marscherar jag, för det är en oerhört viktig fråga att kvinnor får bra vård under graviditet och förlossning, säger hon.

Hurrarop från linköpingsbor

Marschen gick från Biskopstorget och avslutades på Lilla torget. Några åskådare applåderade medan det tysta tåget passerade. Andra ropade positiva tillrop till demonstranterna.

– Sverige är ett framgångsrikt land gällande sexualpolitik. Vår fakta och kunskap kan ge effekt på andra delar av världen, säger Charles Åkerblom Roskvist.