En mässa för mångfald

Den 22-23 november manifesterar Svenska kyrkan i Ryd och Skäggetorp att det mitt bland motsättningar och destruktiva strömningar finns goda krafter som verkar för tolerans och öppenhet. Det sker i form av en mångfaldsmässa.

Mångfaldsmässan framförs av Mikaelikören i Ryd och Skäggetorps vokalensemble i samarbete med Linköpings stift och Sensus. Tonsättaren Yamanduacute; Pontvik och hans färgstarka ”Ensemble Yamanduacute;” medverkar med bl a latinamerikanska trummor, arabisk luta och nyckelharpa. Yamanduacute; Pontvik har öppnat upp och berikat svensk kyrkomusik med spännande rytmer och kombinationer av olika musikstilar.

Han skriver i förordet till mångfaldsmässan: ”Med mångfaldsmässan vill jag skapa en kram – en kulturkram som gör att alla människor känner sig hemma i kyrkan. Den handlar om vårt inre välbefinnande. Genom att låta körer och församlingar sjunga sånger inspirerade av rytmer från alla kontinenter vill jag skänka ljus, hopp och andligt liv till alla som vill ta emot det. Sånger och rytmer förenar och berör”. Arrangemanget är en del av Globala veckan, som är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor.