• Gröna Alléskolan arbetar med en grön vision. Foto: Tommy Pettersson

En miljöcertifierad skola

Alléskolan arbetar med en grön vision. Elever och personal har som mål att skolan ska bli miljöcertifierad innan läsårets slut. Inriktningen i arbetet ligger på återvinning och konsumtion.

Arbetet påbörjades i augusti, har utarbetats under hösten och är nu i full gång.

Återvinningsfokus

Arbetet kommer fortsätta att utvecklas under våren och man har valt att fokusera på återvinning och konsumtion. Ett miljöråd har bildats och på Allétorget kan man besöka ”free shopen”, delta i olika workshops och vara med och rädda en isbjörn. ”Free shopen” har blivit riktigt populär. Det är en rullvagn som fungerar som gratisaffär.

Hämta vad man vill ha

I stället för att slänga saker så lämnar elever och personal det man vill bli av med på rullvagnen, och så kan någon annan gå dit och hämta det man vill ha. På så sätt kommer sakerna till användning igen.