• Äldrenämndens ordförande Eva Lindh och Peder Ellison vill behålla Linköpingsmodellen med serviceavtal men jobbar i motvind. Foto: Fanny Miles

En miljon i vite väntar

Eller rättning i leden enligt IVO

En miljon kronor i vite för Linköpings kommun kan det bli om Förvaltningsrättens dom angående kommunens serviceavtal inom hemtjänsten, vinner laga kraft.
Sedan början på 1990-talet har Linköpings kommun utmärkt sig i sitt arbete med serviceavtalet. I det korta innebär det att den enskilde individen som behöver stöd och hjälp tar kontakt med aktuell utförare och får därmed hjälp utan att gå via socialnämnden och biståndsbeslut. Men Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menar att detta inte är ett korrekt tillvägagångssätt och menar därför att ett vitesföreläggande är på sin plats.

– Lättillgängligt stöd är oerhört viktigt för oss och jag uppfattar det som att det är en viktig och aktuell fråga för samtliga partier. Vi kommer att göra en översyn av socialtjänstlagen och hitta en lösning som innebär att vi fortfarande kan värna och behålla vår modell, säger äldrenämndens ordförande Eva Lindh (S). Ett förslag om ett överklagande kommer att läggas från kommunens sida.

Tolkningar i lag

Lagen är inte vattentät utan kan tolkas. IVO har tolkat utifrån att socialnämnden ska klubba besluten men Linköpings kommun menar att det finns utrymme för serviceavtal inom hemtjänsten.

– Det är sällan äldre människor har fel om sitt eget mående. Ordet från en enskild individ väger tungt och behöver inte byråkratiseras. Vi får nu se över det här för att kunna anpassa serviceavtal till ett modernt samhälle med en lättillgänglig välfärdsservice, säger omsorgsdirektör Peder Ellison.

Föredöme i serviceavtal

Serviceavtalet verkar inte enbart för Linköpings kommun utan har plockats upp av andra kommuner i Sverige.

– Modellen har spridit sig över Sverige och det finns en politisk enighet över att det här är ett bra sätt att slippa krångliga biståndsbeslut. Till och med tidigare äldreminister Maria Larsson visade sitt stöd för modellen. Vi behöver mer konkret stöd för att kunna påverka beslutet, säger Eva Lindh. Frågan diskuteras nu flitigt i Sveriges kommunhus.