En miljon kronor till fotbollen

Medvetet genustänk bakom satsning

Inför Dam-EM 2013 startade Östergötlands Fotbollförbund projektet ”Fotbollsfonden” vilket var ett var ett sätt att utnyttja arrangemangets attraktionskraft för att få fokus och resurser från näringslivet till att förlänga och utöka en satsning på flick- och ungdomsfotbollen i regionen.
Linköpings kommun valde då mot bakgrund av den succé man hade som värdstad av Dam-EM att gå in med sammanlagt en miljon kronor i Fotbollsfonden, fördelat med 500 000 kr för 2013 och 500 000 kr för 2014 i en riktad satsning på flickfotboll.

Nu fortsätter satsningen

Fotbollsfonden får nu fortsatt stöd av Linköpings kommun under 2015 och 2016 för att utveckla barn- och ungdomsfotbollen i Linköping. 

Fokus ligger på att arbeta med fadderprojekt, Winning Ground Fotbollsfestival och integrationsarbete.

– Det är naturligtvis väldigt positivt att kommunen stöttar våra verksamheter. När ÖFF fick en miljon av Linköpings kommun att fördela var det en av anledningarna till att vi kunde starta upp just Winning Ground. Vi har valt att kalla det för en fotbollsfestival och det blev en riktig succé med 50 lag som var med och det var nog drygt 900 spelare och ledare inblandade samt väldigt mycket föräldrar på plats. 

Trendvändare

Sammanlagt var det mellan fem till sjutusen på- och runt omkring arenan under Winning groundevenemanget, summerar Johan Thorén projektledare på ÖFF. Fler och fler barn och ungdomar, särskilt tjejer, väljer att sluta med organiserad idrott. 

För att vända den trenden behövs en central aktör som kan göra ett långsiktigt arbete.

Östergötlands fotbollförbund startade 2013 projektet Fotbollsfonden, för att skapa bättre förutsättningar för flick- och damfotbollen. Sedan starten har projektet arbetat framgångsrikt med fadderprojekt, fotbollsläger och integrationsarbete.

– Vi bidrar till att öka idrottandet hos barn och unga som annars inte tar del av det organiserade idrottslivet och stärker samverkan mellan föreningar inom såväl bredd- som elitidrott, säger Evelina Alsén (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Fotbollsfesten

Linköpings kommun fortsätter att stötta fotbollsfonden med 500 000 kronor per år under 2015 och 2016. Stödet går bland annat till att även i år arrangera fotbollsfestivalen Winning Ground för flickor mellan 10 och 12 år.

– Vi fortsätter satsningen för att stärka och utveckla flick- och damfotbollen. Fotbollsfonden är ett unikt projekt som bidrar till ökad jämlikhet mellan pojkars och flickors fotbollsspelande, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.