• Sofia Lundgren, Johan Thorén, Gunnar Pettersson, Mariann Gajhede, Anders Mäki och Paul Lindvall vill se en ökad satsning i regionen på damidrotten. Foto: Tommy Pettersson

En miljon satsas på jämställdheten  

Inför Dam-EM startade Östergötlands Fotbollförbund projektet ”Fotbollsfonden” vilket var ett var ett sätt att utnyttja arrangemangets attraktionskraft för att få fokus och resurser från näringslivet till att förlänga och utöka en satsning på flick- och ungdomsfotbollen i regionen.

Linköpings kommun valde då mot bakgrund av den succé man hade som värdstad av Dam-EM att gå in med sammanlagt en miljon kronor i Fotbollsfonden, fördelat med 500 000 kr för 2013 och 500 000 kr för 2014 i en riktad satsning på flickfotboll.

Flygande start

För en vecka sedan arrangerades ett uppstartsmöte för Östergötlands Fotbollförbunds projekt Fotbollsfonden. Inbjudna var föreningar med flick- och damfotbollsverksamhet i Linköping. Den första konkreta aktiviteten som presenterades är ett nytt samarbete mellan ÖFF och Linköping FC kring spelarbesök hos flicklag och öppna träningar för unga tjejer.

– Det är roligt att satsningen på en fotbollsfond nu ger konkreta avtryck i verkligheten. Samarbetet mellan ÖFF och LFC har goda förutsättningar att bidra till att stärka och utveckla tjejfotbollen, säger Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

När nappar Norrköping?

Fotbollsfonden är ett samverkansprojekt som Östergötlands Fotbollförbund driver i samarbete med kommuner och företag till nytta för fotbollsföreningar som bedriver flick och ungdomsverksamhet i regionen. Projektet startades i maj 2013 i syfte att använda attraktionskraften i Dam-EM för att ge flickfotbollen ett avstamp inför framtiden. Samarbetet mellan ÖFF och LFC kommer att utformas till nytta för föreningar som bedriver flickfotboll i Linköping och kretsa kring bland annat spelarbesök och öppna träningar.

–  Tack vare Linköpings kommuns generösa satsning på flickfotboll blir det en riktad satsning i Linköping. Då var det självklart att inleda en dialog med stadens elitlag LFC för att se vad som gick att göra tillsammans runt denna möjlighet. Gemensamt såg vi ett värde av att spelarna och förebilderna i LFC gör besök hos flicklagen och att tillsammans kunna erbjuda öppna träningarna under professionell ledning. Det har också mottagits positivt av föreningarna, säger Gunnar Pettersson, utvecklingskonsulent på Östergötlands Fotbollförbund.

Lokal förankring

Vid startmötet på Hotell Ekoxen deltog ett 30-tal representanter från cirka tio klubbar med flickfotbollsverksamhet. Syftet med mötet var att inhämta sypunkter från föreningarna om hur kommunens fondmedel bäst ska användas och hur Fotbollsfonden ska fungera. Idéer som dök upp i diskussionen var bland annat ledarutbildningar, mer samarbete mellan föreningarna, ledarutbildning, skolaktiviteter, fler träningsmöjligheter.

Fotbollsfonden ska utvecklas till ett regionalt samverkansprojekt mellan ÖFF, kommuner, företag och fotbollsföreningar i Östergötland.

– Nu har vi fått en bra start i Linköping ihop med kommunen, LFC och föreningarna med konkreta aktiviteter och många idéer. Fonden ska möjliggöra och leda till aktiviteter och verksamhet som stärker föreningarna. Det pågår dialog med företag och vi kommer även fortsätta jobba vidare med flera kommuner och näringslivet i regionen, säger Johan Thorén, projektledare för Fotbollsfonden vid Östergötlands Fotbollförbund.