• Jan Olof Nordström har jobbat med idédagarna i snart tre år. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Idédagarna sparkade igång med seminariet ”När tiggarna kom till vår stad” i Hedvigs kyrka.Foto: Emma Taube Sjöstedt

En mötesplats för ideellt engagerade

Ideellt forums idédagar hölls för andra året i Norrköping. Förutom att deltagarna kunde lyssna på föreläsningar och medverka på seminarium fick de även möjlighet att utbyta idéer under måltiderna med andra ideellt engagerade.

De nationella idédagarna har anordnats i elva år, och de hålls i samma stad två år i rad. Tioårsjubileet lockade 400 personer, och i år var det 270 anmälda deltagare. Ungefär 50 procent var ideella, medan resterande var anställda. Jan Olof Nordström, samordnare för Ideellt forum, har jobbat med idédagarna i snart tre år.

– Vikten av att möjliggöra för alla som vill engagera sig ideellt inom svenska kyrkan är en fråga som har lyfts mer och mer, och som nu är ganska högt upp på agendan i Svenska kyrkan. En het fråga just nu är kyrka - samhälle. Hur vill vi vara kyrka i samhället? Och vem ska vara kyrka, bara anställda eller även ideellt engagerade, säger Jan Olof Nordström.

När tiggarna kom till vår stad

Idédagarna sparkade igång med det enda seminariet som var öppet för allmänheten - ”När tiggarna kom till vår stad”. Crossroads är en verksamhet för migrerande EU-medborgare som är i Linköping och saknar försörjning och/eller bostad. Syftet är att ge basbehov som mat, kläder, värme och mänskliga kontakter, men även ge rådgivning på deras eget språk. Efter det följde 20 seminarium och 4 huvudföredrag.

Få nya idéer

Anna-Carin Wallin, förtroendevald, kommer från Enskede-Årsta församling i Stockholm.

– Jag är här för att få nya idéer. Jag ser fram emot att träffa många kollegor.

Ett seminarium som hon tycker verkar vara extra intressant är ”Är kyrkan en kyrka för alla? Om barnkonsekvensanalys i Svenska kyrkan”.

– Jag tycker att kyrkan är till för alla. Men jag möter människor som inte upplever det så, de upplever att de är utanför, berättar Anna-Carin Wallin.

Många fler vill engagera sig

– Vi har fantastisk spännande forskning, som kom fram i våras, om att utöver de 250 000 - 300 000 som är engagerade ideellt i Svenska kyrkan, så är det ytterligare 700 000 som vill engagera sig. Så problemet är inte att människor inte vill. Problemet är att vi som är anställda måste vilja att fler engagerar sig, och vi måste hitta bra strukturer för hur det ska ske, berättar Jan Olof Nordström.