• Mödrahälsovårdsöverläkare Caroline Lilliecreutz berättar om de många fördelarna med Jaydess. Foto: Julia Kimell
  • Ungefär så här ser den ut, som en Mirena. Jaydess är en 30 millimeters T-formad spiral av plast som placeras i livmodern. Foto: Julia Kimell

En ny mycket effektiv preventivmetod

Ett nytt preventivmedel som är ett alternativ till p-piller för unga kvinnor är nu lanserat. Den nya minispiralen Jaydess med marknadens lägsta hormondos – mindre än ett minipiller – skyddar mycket effektivt mot oönskade graviditeter i upp till tre år.

Caroline Lilliecreutz är gynekolog och mödrahälsovårdsöverläkare på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Vi började använda oss av Jaydess nu i våras. Den har ungefär samma effekt som hormonspiralen Mirena, som räcker i fem år. Båda är ett väldigt bra skydd mot oönskade graviditeter, säger hon.

Pearl index (PI) är ett mått på hur säker en preventivmedelsmetod är. Det beräknas på andelen oönskade graviditeter under ett år hos 100 kvinnor. Om 5 av 100 blir gravida under ett år motsvarar det ett PI på 5. Siffran för Jaydess är 0,33. Som jämförese ligger kopparspiral på 0,6, minipiller på 4 och inget skydd på 85.

– Man skiljer på optimal användning och typisk användning – hur det ser ut i studier jämfört med hur det ser ut i verkligheten när man använder metoden. Därför kan PI-siffran för piller variera ganska mycket om man glömmer ta det. Spiraler kan därför vara ett bättre alternativ än p-piller just för att man inte behöver komma ihåg att ta ett piller varje dag. Spiralen sitter där den sitter.

Kan bli gratis

När barnmorskor och gynekologer ger råd för vilket preventivmedel som passar bäst strävar de ibland efter att rekommedera långtidsverkande preparat.

TLV, tandvårds- och läkemedelsverket, avgör vilka preparat som ska ingå i läkmedelsförmånen. I landstinget i Östergötlands preventivmedelssubvention för kvinnor upp till 26 år ingår endast de preparat som finns i läkemedelsförmånen. Det är olika beroende på var i landet man bor, men just i Östergötland måste man själv stå för kostnaden på cirka 1 000 kr om man väljer Jaydess eftersom den inte ingår i läkemedelsförmånen. Det som ingår i preventivmedelssubventionen är vissa kombinerade p-piller, Mirenan och hormonstav. För dessa betalar kvinnor upp till 26 år endast 100 kr per år De ”nyare” p-pillren som passar om man har problem med acne ingår inte heller.

– Målet är förstås att minska de oönskade graviditeterna. Unga kvinnor är en priskänslig grupp, och vi har en av de sämsta preventivmedelssubventionerna för ungdomar i landet, och behöver fler alternativ att välja på. Alla ska ha råd med ett lämpligt skydd; det ska inte vara en jämlikhetsfråga. Vi jobbar på att påverka beslutet i ett regionalt samarbete. Om vi jämför med Norrland, där alla preventivmedel är gratis upp till 26 år har vi en del att jobba på. Under en tvåårsperiod har de uppvisat 16 procent färre aborter tack vare satsningen.

Att ta p-piller som inte ingår i förmånen kostar ungefär 100 kronor i månaden, och eftersom Jaydess kostar omkring 1 000 kronor och håller i tre år sparar man rätt mycket på att ha den i jämförelse med dessa. Minispiralen är säker oavsett vad man väger eftersom den verkar lokalt.

Mindre mens

Jaydess är 30 millimeters T-formad spiral av plast som placeras i livmodern i samband med besök hos barnmorska eller gynekolog. Den sitter på plats i tre år och sprider gulkroppshormonet levonorgestrel lokalt. Jaydess är mindre än Mirenan och är därför lättare att sätta in i livmordern hos de kvinnor som ännu inte fött barn.

– Det bildas en slempropp i livmodertappen som gör det svårare för spermierna att komma förbi, och om de gör det så dör de. Slemhinnan blir tunnare än vanligt vilket ger en glesare och mindre riklig mens - en positiv hälsoeffekt. De första 3-6 månaderna får de flesta oregelbunden mens.

Resultatet av en EU-godkänd undersökning visar att Jaydess ger över 99 procents skydd mot oönskade graviditeter, samtidigt som inga oväntade eller allvarliga biverkningar rapporterats. En del får acne eller blödningsproblem.

Småknepigt val

– Som preventivmedelsrådgivare är det viktigt att hela tiden ge saklig info om de olika metoderna, och det är mycket som spelar in i valet. Det finns för- och nackdelar med allt och en individuell bedömning måste göras. Ännu en anledning till att få ett större register att välja bland.

– Många är rädda för att få blodproppar av kombinerade p-piller (innehåller både östrogen och gulkroppshormon), men det är mycket ovanligt. Har någon nära släkting drabbats av blodpropp får man inte ta kombinerade p-piller. Sjukvårdspersonal brukar fråga om man tar några mediciner, men tar man p-piller ska man alltid berätta det.

Den framtida fertiliteten påverkas inte av minispiralen och metoden är lika säker som sterilisering. Eftersom ägglossningen pågår normalt och östrogennivåerna är desamma under hela tiden går det att bli gravid direkt efter att man tar ut den.

 

FAKTA Tips för val av preventivmetod

Rådfråga din barnmorska. Alla besök är gratis.

Var öppen för olika alternativ.

Långtidspreventivmedel är väldigt säkra.

Försök! Om det känns för obehagligt att sätta in en spiral går det att få bedövning. Man ska inte behöva avstå ett väldigt effektivt p-medel.