• Elias Aguirre får delta på en hel del "första spadtag". Här vid Botryggs bygge i Ullstämma. Foto: Linn Strelin
  • Helt i linje med att staden ska bli rundare byggs nu Djurgården ut, snart. Foto: Tommy Petterson
  • Förtätning i innerstaden innebär inte enbart nybyggnation. Hospitalstorget snyggas till och rustas upp. Foto: Tommy Pettersson

En period av omställning

Det har ofta sagts att Linköping är en liten storstad. Men staden är sedan decennier inne i en oavbruten expansion. Kommunens politiker har en ambition om att befolkningen ska växa till 200 000 invånare.

En hög målsättning kan tyckas med  ska se i skenet att vi just nu är inne i en rekordstor befolkningsökning i hela Sverige. Vi har historiskt sett höga födelsetal och en flyktingström som leder till att takten på byggandet behöver öka.

Boverkets prognos

Enligt Boverkets nyligen framlagda prognos behöver Sverige 700 000 nya bostäder fram till 2025. Linköping har under en länge tid haft ett högt tempo i bostadsproduktionen men nu behöver man accelerera farten ytterligare. Elias Aguirre som är ordförande i Teknik och samhällsbyggnadsnämnden känner av det tryck som befolkningsökningen ger.

– Vår nämnd är i början av den kommunala planeringen fört att människor ska kunna komma hit. Vi är på många sett inne i en period av stora omställningar.  Det märks inte minst på alla de utvecklingsplaner vi har tagit fram nu i hela kommunen. Det byggs i Vikingstad, Malmslätt, Ljungsbro och Linghem men även förtätningsbyggnationen i centrum ger rejält många fler bostäder.

– Ullstämma och Sturefors är väl ett av de områden som det har hänt mest i Linköping de senaste tio åren. Nu behöver vi haka på med kommunal service för de boende. Det planeras för en förskola i Harvestad och i handelsområdet finns det en vilja att etablera företag.

Utmaningen

Idag byggs Linköping ut i alla väderstreck. När kommunen köpte marken från försvaret och bullerproblematiken löstes började de långsmala och utdragna stadskonturerna bli allt mer runda i kanterna. Men det hindrar inte att äldre stadsplanering från 1960 -talet om att bygga längs med Stångån inte ska förverkligas. Det märks inte minst på den expansion söderut som pågår just nu.