• Paul Lindvall försöker få ihop majoritetens budget. Foto: Kajsa Nilsson

En politik för Linköpings bästa

Alliansen, det vill säga Moderaterna, Centern och Kristdemokratrena, har nu lagt fram sin alternativa budget och den är i mångt och mycket samma som den som den nya majoriteten har presenterat tidigare men trots detta är Paul Lindvall oroad.

De tre allianspartierna, Moderatrena, Centern och Kristdemokratrena med sina företrädare Paul Lindvall, Muharrem Demiriok och Andreas Ardenfors lade under måndagen fram sitt budgetförslag som man kommer att presentera för kommunstyrelsen senare i veckan.

– Vi har lämnat över en ekonomi i balans till det nya styret i kommunen, inleder Paul Lindvall och fortsätter:

Kopierat vår budget

– De har kopierat vår budget och många av de förslag som vi lagt och det är självklart smickrande för oss samtidigt är jag lite oroad för hur det här ska gå. De har kommit in med 58 olika punkter vilket är något av rekord som inte synts sedan Ny Demokrati var aktiva. Detta tyder på att man inom den nya majoriteten inte är riktigt överrens i alla frågor och med tanke på den rekordsvaga regering vi har just nu så är det inte annat än oroande kanske inte för ekonomin det närmaste åren men från och med 2016 och framåt känns väldigt osäkert, menar Paul Lindvall och får medhåll av sina båda meningsfränder. Den budget de lagt fram för 2015 har fått underrubriken ”En politik för människans och Linköpings bästa” och här redogörs för flera satsningar på både mjuka och hårda värden. Man vill bland annat satsa på att höja förskolelärarnas status genom att inför en förste förskolelärare i stil med de förste lärarna som man har på grundskolan och på gymnasiet. Man vill även satsa på att utveckla flygklustret i och kring Linköping samt stärka strategierna för en bättre miljö och CO2-neutralt Linköping 2025.

Gott att vara Linköpingsbo

– Vi vill även satsa på ett rikt kulturliv vilket gör livet gott att leva här i Linköping, säger Muharrem Demirok och fingrar på sin nyodlade mustasch.