• Susanne Larsson, Agneta Ehrenholm, Pia Lindgren och Kajsa Andersson sitter i Skäggetorpsskolans ledningsgrupp. Tillsammans håller de ihop en skola i ständig förändring. Foto: Fanny Miles
  • Skäggetorpsskolan är både hyllad och omdebatterad. Men vad försiggår egentligen innanför skolans väggar? Foto: Fanny Miles
  • Uppmuntrande ord på väg mot lektionerna. Foto: Fanny Miles

En skola i ständig förändring

Omdiskuterad, älskad, hatad och hyllad. Skäggetorpsskolan är en av kommunens mest omdanande och förändringsbara skolor.

Engagemang och motivation till att skapa en omtänksam och utvecklande skolmiljö för alla elever driver ledningsgruppen och övrig personal framåt.

Skapa förutsättningar

På Skäggetorpsskolan går cirka 370 elever i årskurs 6-9, fördelade över 22 klasser, varav fem är förberedelseklasser. 95 procent av skolans elever har inte svenska som modersmål. Språkutveckling har därför en central roll på skolan liksom möjligheter för nyanlända att lära känna sin nya tillvaro och det svenska samhället.

– Inom vår personalstyrka har vi extra allt. Vi är en ledningsgrupp på fyra personer, vi har lärare, arbetslagsledare, sociala koordinatorer, två processtödjare, kuratorer, modersmålslärare, brobyggare, vaktmästare och volontärer, berättar Kajsa Andersson som är rektor. Hon poängterar att en skolas uppdrag är betydligt enklare att genomföra om samarbete går först.

– Ett rektorsuppdrag är synnerligen komplext. Utan kollegor som kan fungera som kritiska diskussionsparter kan det barka helt åt skogen, säger Kajsa som arbetat som rektor på Skäggetorpsskolan sedan december 2012. Kajsa har tilldelats flertalet utmärkelser för sitt engagemang inom skolvärlden.

Mandat att ta beslut

En gång i veckan träffas Kajsa och hennes kollegor biträdande rektor Pia Lindgren, biträdande rektor Agneta Ehrenholm samt gruppchef Susanne Larsson för att diskutera skolans uppdrag. Inom ledningsgruppen har alla kollegor mandat att ta egna beslut. Det är nästintill ett krav att våga initiera beslut då det händer mycket i skolan.

– Skäggetorpsskolan är i konstant förändring. Det kan vara svårt att fatta långsiktigt hållbara beslut. Vi får nya elever varje vecka. Många nyanlända får bostäder i Skäggetorp och barnen får börja i skolan här. Vi har en stor andel ensamkommande med mycket bagage, samtidigt så har de en stark vilja eftersom de tagit sig hela vägen till Sverige, säger Kajsa Andersson. Kollegan Pia instämmer och tillägger:

– Vi har ett samhällsuppdrag. Skolan är otroligt viktig för våra elever. Många av barnen vill inte gå hem när dagen är slut, säger hon medan kollegorna nickar.

Förhålla sig professionellt

Alla elever har historier med sig. Kajsa, Pia, Agneta och Susanne berättar att de såklart blir berörda av historierna de får höra, men att de gör sitt bästa för att hålla en professionell inställning för att kunna göra ett bättre jobb.

– Vi ser till att få hjälp i de frågorna. Vi har ett bra samarbete med många organisationer och samverkansgrupper, säger Kajsa.

Bland annat samarbetar skolan med ingenjörer utan gränser samt med mattecentrum. En universitetsstudent får träffa elever på olika platser för att prata om studier, fritid och livet i allmänhet.

– Och så har vi våra pensionärer, tillägger Susanne.

– Fyra pensionärer jobbar här som volontärer. Bland annat Pias mamma samt Göte som jobbar som skolvärd tre dagar i veckan, säger hon.

Högt i tak

Att stämningen är hög bland ledningsgruppen råder det ingen tvekan om. De balanserar skratt och allvar, öppenhjärtlighet och professionalism. Pia och Agneta har jobbat på skolan i 19 respektive 18 år. Susanne kom år 2000 och så Kajsa som blev rektor för fyra år sedan.

– Vi har högt i tak och det finns en värme och omtanke som genomsyrar hela skolan vilket bidrar till att personalen stannar. Det finns en värme och omtanke som genomsyrar hela skolan, säger Agneta.

Problematiska delar

Även om de alla fyra är rörande överens om Skäggetorpsskolans vänlighet och anda, diskuteras naturligtvis även de problem som Skäggetorpsskolan, liksom många andra skolor, har. Det finns saker att arbeta med och frågor att ta itu med. Kajsa lutar sig över bordet där vi sitter och berättar med allvarsam röst att hon ändå tycker att det är viktigt att belysa de fina bitarna av skolan och av området i stort.

– Skäggetorp har ett oförtjänt dåligt rykte, säger hon med huvudet på sned och tillägger:

– Man ska inte sticka under stol med att det finns vissa problematiska ämnen som vi får jobba hårdare med. Vi samarbetar mycket med samhället i stort och kämpar mot många fördomar. Den grundläggande segregationen är problemet. Stadsdelen borde vara mer inkluderande, säger hon övertygande.

Elever till förberedelseklasser

Varje vecka tar skolan emot nya elever till förberedelseklasserna. Alla har olika erfarenheter från skolvärlden, vilket påverkar hur länge de behöver gå i förberedelseklass. Det handlar främst om skolbakgrund. Några kan gå direkt till vanlig klass. Några är analfabeter och då måste de först lära sig läsa innan de kan gå vidare.

– De allra flesta är oerhört motiverade och går ut med betyg trots att de redan är tonåringar när de kommer till oss, berättar Pia tydligt imponerad. År 2015 gick 67 procent av Skäggetorpsskolans niondeklassare vidare till gymnasiet. Men ledningen vill helst inte fokusera på betyg utan föredrar att titta på progression.

– Resan är det viktigaste, poängterar Pia.

Människa till människa

Skolan är tom på elever när ledningsgruppen träffas. I skolkorridorerna är blott ett eko kvar av måndagens livliga lektioner och rastprat. På skolgården dröjer sig några elever kvar. De samtalar och skrattar, vill avsluta skoldagen på bästa sätt.

– Det är härligt att jobba här. Man får arbeta med människor som ger otroligt mycket tillbaka, säger Pia inför en enig kår av kollegor.

Skäggetorp har ett oförtjänt dåligt rykte

Fakta: Skäggetorpsskolan

Ålder: Togs i bruk 1971

Antal elever i dag: cirka 370

Årskurser: 6-9

Målsättningar: Omtanke och språkutveckling

Devis: "Många nobelpristagare lever i dubbla kulturer. Vi vill utbilda framtidens nobelpristagare"