• Björn Lundborg på Fastighetsägarna är med i samarbetet. Foto: Tommy Pettersson

En väg in i egen lägenhet

Samarbetsprojektet "En väg in" har varit igång en tid nu och det startades för att underlätta för utsatta grupper att komma in på bostadsmarknaden i Linköpings kommun

Hyresvärdar, branschorganisationen Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen deltar i samarbetet och för närvarande är Stångåstaden, Willhem, RE Fastigheter, Lundbergs och Lidéns fastigheter med på tåget. Hittills har drygt 140 avtal skrivits under vilket innebär cirka 130-140 lägenheter till och med nästa år.

140 lägenheter klara

Den nya bosättningslagen för nyanlända trädde i kraft i mars i år, vilket innebär krav på kommunerna att ordna boende. Tillsammans med den redan stora efterfrågan på bostäder innebär det ett ökat tryck på bostadsmarknaden.

I Linköping har hyresvärdar, kommunen och hyresgästföreningen sett ett behov av en översyn av samarbetsformer när det gäller organisation, arbetssätt och roller för detta. För att möta det ökade behovet av bostäder och lokaler har en ny organisation som kallas En väg in bildats.

– För att lösa bostadsbristen bygger vi just nu rekordmånga bostäder i Linköping. Samtidigt behöver vi stärka arbetet med att värna de som har det tuffast på bostadsmarknaden. Det handlar bland annat om personer i behov av sociala stödbostäder och nyanlända invandrare som anvisats till Linköping, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

Kommunen garanterar

I "En väg in" ansvarar en ny bostadsstrateg för samordning av kommunala boenden och detta sker i nära samarbete med hyresvärdarna som bistår med lägenheter som kommunen tar ansvar för. Det är kommunen som tecknar hyreskontraktet med hyresvärden. Kommunen betalar hyran till hyresvärden, medan den boende i sin tur är ansvarig för sina hyresinbetalningar till kommunen.

– Fastighetsägarna upplever att nya förutsättningar kräver förstärkt samarbete mellan bostadsmarknadens aktörer. Vi är positiva till att kommunen lyssnat och att dialog har skapats i detta unika samarbete. Exempelvis i form av kommunala åtaganden, ny organisation, en väg in, delaktighet och tydlighet, säger Björn Lundborg på Fastighetsägarna.