• Urologen Reidar Källström berättar om impotens och konstaterar att det finns flera sätt att lösa det. Foto: Julia Kimell
  • Impotens kan vara frustrerande, men det finns hjälp att få. Foto: Julia Kimell

Erektionsproblem kan lösas med dyra tabletter

Många män drabbas till och från, och i åldern 40-70 upplever över hälften av alla män någon form av erektionsproblem. Men med hjälp av operationer eller läkemedel går det att kompensera. Dock i de allra flesta fall till självkostnadspris.

Impotens kan vara både fysiologisk och psykisk betingad. Cirka 80 procent av all impotens består av kroppsliga orsaker såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. I sällsynta fall inverkar hormonella svårigheter negativt.

Ett glas vin gör ingen stor skillnad, men ett långvarigt alkoholmissbruk i samband med droger ger impotens. Så även vissa läkemedel mot depression och förhöjt blodtryck.

– Flera orsaker är livsstils- eller åldersrelaterade, såsom övervikt och rökning som i sig kan ge lägre testosteronnivåer. Svartsjuka, olust, stress och prestationsångest är några av de psykologiska orsakerna till erektionsproblem. Då kan terapi vara den bästa medicinen, säger Reidar Källström, som är överläkare och specialist i urologi på Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Eftersom testosteronmängden naturligt minskar med åren drabbas många äldre män även om de är friska i övrigt.

– Lusten brukar dock avta i samma takt, så detta är ofta ett dolt problem. Dem träffar inte vi på sjukhuset, utan de som vill åtgärda problemet söker sig till primärvården. Uteblivet samliv kan vara ett livskvalitéproblem och ett relationsproblem.

Operationer ger följder

Men det finns hjälp att få. Och lösningarna ser olika ut beroende på vad impotensen är orsakad av.

– De med mindre besvär klarar sig ofta med en tablettbehandling, men de som har mer uttalade problem behöver invasiva preparat: lokal behandling i penis med en ampull i urinröret eller injektion i svällkroppen. Sådan behandling är så komplex att uppföljning och behandling ingår i högkostnadsskyddet. Den provas ut på sjukhus och utförs själv hemma vid behov. Lite som att ta en insulinspruta.

Dyra tabletter

Sveriges receptbelagda läkemedel mot impotens är inte inkluderat i det offentliga subventionssystemet, och därför får männen själva betala fullt pris för sina läkemedelskostnader och saknar dessutom rätten till högkostnadsskyddet.

– Det finns en stor internetmarknad för Viagra, men den som vill vara säker på vad han får ska hålla sig till apotekets sidor, varnar Reidar Källström. Patentet på Viagra (sildanefil) gick nyligen ut vilket innebär en kraftig minskning av priset på detta läkemedel.

Om man har problem med kärlkramp och medicinerar med nitroglycerinpreparat ska man dock inte ta dessa läkemedel tillsammans då kombinationen av dem orsakar ett farligt lågt blodtryck.

Bör kolla upp sig

Reidar Källström tror att det finns ett stort mörkertal som inte söker hjälp. Tillhör man riskgruppen för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kan det vara en bra idé att undersöka sig.

– Tveka inte att söka hjälp. Impotens sänker livskvalitén, och långvariga erektionsproblem trots bibehållen lust kan vara symptom på annan sjukdom som behöver behandlas. Mycket av det hanteras av läkare i primärvården som remitterar vidare till oss på urologiska kliniken om problemen är komplicerade.