Erlandsson Bygg köper Ellipsen Bygg

Erlandsson Bygg AB har träffat avtal om att förvärva bolaget Ellipsen Bygg AB. Ellipsen Bygg AB har sitt säte i Norrköping. Bolaget är ett välmående byggföretag och passar in i Erlandssonkoncernen som därmed stärker sina marknadsandelar i östra Sverige.

– Vi välkomnar Ellipsen Bygg AB till oss och har stora förhoppningar på bolaget som väl kompletterar vår verksamhet, säger Markus Brink, vd och koncernchef Erlandsson Bygg AB i ett pressmedelande.

Ellipsen Bygg AB omsätter cirka 120 miljoner kronor per år och har drygt 45 medarbetare. Från och med den 1 november är ägaren Erlandsson Bygg AB. Erlandsson Bygg stärker i och med förvärvet sin position i mellersta Sverige.

Stora möjligheter

– Vi ser stora möjligheter att växa och ta större andel av marknaden. Ellipsen Bygg AB kommer att, precis som tidigare, verka som ett starkt lokalt alternativ till större och mera riksomfattande, säger Stefan Peterson, vd Ellipsen Bygg AB. Ellipsen Bygg AB har i olika skepnader varit verksamt i Norrköping sedan 1990. Erlandsson Bygg AB ser många möjligheter för nytillskottet i koncernen.

– Vi förstärker vår satsning i Mellansverige. Ellipsen kommer tillsammans med Rynninge Bygg och OE Bygg att ingå i Erlandsson Bygg i Mitt AB under ledning av vår vd Fredrik Asklund, säger Markus Brink.

Ett av de största

– Ellipsen är precis som Erlandsson ett värderingsstyrt bolag. Vår vision är att vi ska ha proffessionella medarbetare som trivs med sitt arbete, säger Fredrik Asklund, vd Erlandsson Bygg i Mitt AB. Erlandsson Bygg AB är ett av Sveriges största privatägda byggföretag. Företaget är uppdelat på fem regioner, Syd, Väst, Mellan, Stockholm och Öst. Huvudkontoret är i Göteborg. Företaget har idag cirka 890 anställda och budgeterad omsättning för 2015 är 2,3 miljarder kronor.