• Sjuksköterskorna Natasha Bergsen och Helene Örling utbildar för en friskare ålderdom. Foto: Helén Stenberg

Ett bättre liv på äldre dar

Att bli gammal och sjuk är det nog ingen som ser fram mot. Men är man i goda händer så blir livet ljusare och lättare. Sjuksköterskorna Natasha Bergsen och Helene Örling har nyligen gått en utbildning för att bättre kunna möta patienterna.

De två sjuksköterskor från Åtvidaberg har tillsammans med 40 andra i Sverige valts ut att gå en instruktörsutbildning i psykisk hälsa/ohälsa inom äldreomsorgen. Arbetsmodellen är den första i världen och syftar till att ge vårdpersonal ökad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre och hur man kan hjälpa sjuka äldre som drabbas av just detta. I utbildningen ingår en studie för att se effekterna av utbildningen. Syftet är att få veta i vilken utsträckning utbildningen ger ökad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre och i vilken utsträckning den ger redskap för att hjälpa den som drabbats av någon form av psykisk kris. Det är första gången både i Sverige och i världen som en studie görs för psykisk ohälsa bland äldre.

Våga prata om ohälsa

- Vi kom just tillbaka från vår utbildning och brinner för detta, att inrätta en slags första-hjälpen för äldre som mår dåligt, menar Helene Örling. Hon fortsätter:

– Just när det kommer till äldre måste vi prata om deras psykiska ohälsa och det faktum att många äldre faktiskt mår väldigt dåligt inombords men kanske söker för ryggont eller magvärk när det i själva verket är tecken på något helt annat. Det är då man måste veta vad man ska göra och hur man möter de äldre. I framtiden hoppas jag att detta ska visa sig i form av att de äldre får ett bättre och mer innehållsrikt liv. I en förlängning tror jag även att användningen av psykofarmaka kommer att minska i denna patientgrupp, avslutar Helene Örling som berättar att hon och hennes kollega kommer att hålla tre stycken utbildningar per år för vårdbiträden och undersköterskor.