• Marie Drejstam är verksmahetschef på biblioteket i Åtvidaberg. Foto: Stefan Hedström
  • Dagstidningar är en självklarhet. Foto: Stefan Hedström
  • Det finns drygt 35 000 böcker på hyllorna. Foto: Stefan Hedström
  • Ett lapptäcke av grytlappar möter upp i entrén. Foto: Stefan Hedström

Ett bibliotek för samtiden

Sedan ett och ett halvt år är Marie Drejstam verksamhetschef för biblioteket i Åtvidaberg. Hon har dock jobbat där betydligt längre.

Biblioteket ligger mitt i Åtvidaberg, på torget, och där har det funnit sedan 1980 men detta är bara tillfälliga lokaler får man snart veta när man samtalar med verksamhetschefen Marie Drejstam.

– Jag började arbeta som assistent på biblioteket redan 1979 och då låg vi i det gamla kommunhuset. Året efter flyttade vi in här och i vad som sades vara tillfälliga lokaler men nu har vi varit här in snart 34 år, säger Marie Drejstam då vi slagit oss ner i ett konferensrum för att tala lite i allmänna ordalag om biblioteket, böcker och allt som rör sig på ett bibliotek.

Flytt till Kulturcentrum

– Det finns planer på ett nytt kulturcentrum vid Mässen och vi är självklart intresserade av att flytta in där när det är klart. Det finns, så vitt jag vet, inget beslut taget i frågan men det ska jobbas på ett beslut. En flytt för oss skulle visserligen innebära att vi mister vårt centrala läge men det skulle samtidigt betyda att vi på ett ännu bättre skulle kunna bli det bibliotek i samtiden med allt vad det innebär, menar Marie Drejstam och berättar samtidigt att det hänt otroligt mycket under de år hon jobbat i biblioteket. Datoriseringen har varit till stor hjälp och betytt mycket för att både kategorisering och utlåning blivit mycket lättare. Sedan har det kommit till mycket nytt, bland annat, så finns det numera, så kallade e-böcker.

– Vi har nyligen börjat med dessa igen då vi sade upp avtalet med de som tillhandahöll dem för att det helt enkelt blev för dyrt men nu har vi startat upp lite smått igen, säger Marie Drejstam som tycker att det faktiskt är ett bra sätt att ta till sig litteratur att läsa via en surfplatta.

Barnen är viktiga

Biblioteket har en bredverksamhet men man satsar extra på barnen med olika typer av verksamheter så som ”bibblanklubben” som är till för dem som är mellan 7 till tolv år. Där pratar man om böcker, man pysslar och fikar. Det finns sagostunder för det allra minsta barnen och man har en särskild och välskött barnavdelning.

– Att sedan, framför allt, unga pojkar inte läser är självklart ett problem. Det kan bero på många saker men en sak som är viktig är att man som förälder läser för sina barn. Det skapar även läslust hos dem, menar Marie Drejstam vidare som själv läser drygt två böcker i veckan och då illa alla olika genres. Det kan vara thrillers, faktaböcker och biografier.

– Men för att jobba med böcker och läsande så har jag ovanligt lite böcker hemma men jag lånar ju dem istället, avslutar hon och ler lite finurligt.