• Gasellens Håkan Jutterdal var med på presskonferensen. Foto: Tommy Pettersson

Ett hållbart Linköping

Företrädare för den nya och styrande majoriteten i Linköping bjöd in till träff i Skäggetorp under den gångna veckan för att prata om ett mera ekologiskt hållbart Linköping. Flera elbilar, en stärkt miljöprofil och bättre kollektivtrafik var på tapeten.

Lena Micko från Socialdemokraterna, miljöpartisten Nils Hillerbrand och Rebecka Gabrielsson från Folkpartiet är den tunga trio som kommer att styra Linköping i, åtminstone, de fyra närmaste åren. När nu Lena Micko, som även kommer att bli kommunstyrelsens ordförande, öppnade dagens informationsträff så gjorde hon det med ett grönt förtecken.

Kolidioxidneutrala

– Det är viktigt att Linköping blir kolidioxidneutralt år 2025 som vi sagt. Dit är det inte långt och det finns ganska mycket att göra, säger Lena Micko och understryker att det är viktigt att stadsplaneringen och kollektivtrafiken blir hållbar och hon vill även öppna för en utbyggnad av kollektivtrafiken. Att skydda viktiga och unika naturvärden är även det mycket viktigt. För Rebecka Gabrielsson är det viktigt med naturen och detta av många orsaker. Många av de kopplingar hon gör hamnar i slutändan i att det stärker besöksnäringen.

– Att skapa fria vandringsvägar för fisken som vandrar längst våra vatten är viktigt och något vi vill vara med och utveckla. Även att vårda det unika eklandskapet är väldigt viktigt. Sedan måste det bli flera laddstolpar för elbilar både i själva Linköping men även längst E4:an, säger Gabrielsson.

Huvudrollen

Dagens huvudperson var nog i alla fall Nils Hillerbrand som har slagits för många av dessa miljöfrågor under en längre tid. Här handlar det mycket om att anställa en klimatsamordnare, att göra omfattande investeringar i förnybar energi, se till att kommunens nämnder och bolag blir bättre på att upphandla klimatsmart samt att samarbeta både med näringslivet, enskilda personer och universitet. Att främja biogasen är också det mycket viktigt.

– Men det kanske allra viktigaste är nog att underlätta för kommunens invånare att vara miljösmarta, avslutar Nils Hillerbrand innan han lämnar över ordet till bostadsrättsföreningen Gasellens Håkan Jutterdal som berättar mera hur de arbetar med solceller och annat miljöfrämjande.