• Nihal Mohamed och föreningen Ett Linköping för alla,Sofia Hedin, Ayaan Mohammud, får gratulationer från kommunstyrelsens ordförande Stina Edlund. Foto: Tommy Pettersson

Ett Linköping för alla

Arbetar med att skapa sammanhållning i kommunen

Nu i juletider duggar stipendier och utmärkelser tätt i Linköpings kommun. Stipendier och gåvo för lång och trogen tjänst delas ut på årets sista kommunfullmäktige eller närmare bestämt på den efterföljande middagen.
Stipendiet för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete gick i år till Nihal Mohamed för sitt arbete med mötesplatser på Mjärdevi Science Park ssamt till föreningen ”Ett Linköping för alla” En förening som arbetar med att skapa sammanhållning mellan kommunens invånare. De två pristagarna får i år 6 000 kronor vardera.

Värdefulla insatser

Stipendiet har delats ut sedan 2003 och är till för att ”uppmärksamma och manifestera enskilda människor, organisationer eller föreningar som genom påtagliga insatser för demokratin fört mångfalds-, integrations- eller jämlikhetsarbetet framåt inom kommunen.”