• Nu har det blivit lugnare i Ryd enligt polisen. Foto: Tommy Pettersson

Ett lugnare Ryd

Efter att polisen ökat sin närvaro i Ryd har det blivit en lugnare stämning och antal ingripanden allt färre. Det berättar Claes Solid vid Linköpingspolisen. När det kommer till de brott som begåtts så fortsätter utredningarna med oförminskad kraft.

Polisen har sedan en tid ökat sin närvaro och synlighet i Ryd och innan påsk gick även Linköpings kommun ut med att från kommunens sida öka sin insats i området. Något som gett synliga resultat.

Mindre brottslighet

– De senaste veckorna har det varit få, om ens några, incidenter i Ryd utöver det vanliga som händer i ett bostadsområde, menar Claes Solid, som främst arbetar med ungdomsbrottslighet och unga förbrytare.

Därav hans insyn i hur det sett ut i Ryd där många vittnat om att det främst rört sig om unga gärningsmän.

– Att det nu återigen är lite lugnare i området har säkerligen med vår ökade synlighet att göra. Vi vet sedan gammalt att om polisen syns så minskar brotten och bråken, poängterar Claes Solid vidare.

Angående de rån, bilbränder och rena överfall som skett så arbetar polisen med oförminskad kraft och visst har man kommit en bit i utredningen av dessa.

Pekar i samma riktning

– Man kan nog säga att utredningarna pekar åt ett visst håll. Det återstår ännu mycket arbete innan vi kan lagföra någon antingen för bilbränderna eller rånen och överfallen i området, förklarar Claes Solid. Uppgifter gör gällande att det rör sig om ett mindre antal ungdomar mellan 15 till 20 år som stått för den största delen av brottsligheten i Ryd. Att det skulle röra sig om ett gäng låter uppgifterna vara osagda utan det rör sig nog mer om en löst sammansatt grupp av ynglingar som hamnat snett i tillvaron.

Finns kvar

– Vi kommer att under en lång tid finnas kvar i området, vara synliga och jobba brottsförebyggande i första hand men självklart kommer vi arbeta för att de som rånat och bränt bilar ska få ställas till svars för sina brott, avslutar Claes Solid.